`

Elektro Vakbeurs 2017 – Uitnodiging

 

uitnodiging elektro vakbeurs 2017

Laatste ontwikkelingen van zonne-energie
In Hardenberg, 12,13 en 14 december

Innovatie in glas: zonne-energie en daglicht tegelijk

Transparante zonnepanelen
UV Reductie / Zonwerend
30 jaar levensduur
Ontwerp op maat

 

*Download factsheet:
Thin-film zonnepaneel in glas

 

Experts in zonne-energie projecten voor platte daken

Windtunnel getest
Lage dakbelasting
Geen doorboring dakbedekking
Installeren zonder gereedschap

 

*Download:
iFIX factsheet

Bezoek ons GRATIS!
Registratiecode: 61700025397
Registreer nu!
adres Solar Solutions: Stelling 1, 2141 SB&bsp;&nbps;Vijfhuizen

Energieweg 2, 7772 TV  Hardenberg

 

Read more...

"Nul op de meter" wat houdt dat in voor u?

“Nul op de meter” wat houdt dat in voor u?

Nul op de meter is een modern concept waarbij gestreefd wordt naar een zo energieneutraal mogelijk gebouw (RVO, 2015), (Wikipedia, 2016).
Dankzij toepassing van nieuwe materialen en technieken wordt het steeds beter mogelijk om het energieverbruik, -verlies en de energieopbrengst te optimaliseren.
Dit concept wordt bij elk nieuw project herzien en verbeterd, waardoor elk nieuw gebouw gebruik maakt van betere technieken en daarmee energieneutraler is dan het vorige (RVO, 2015).

Wat is energieneutraal eigenlijk?

De definitie van energieneutraal is: “evenveel energie gebruiken als dat men zelf opwekt” (Woorden.org, 2014).

Deze definitie is natuurlijk erg versimpeld, maar beschrijft de kern van het moderne bouw concept uitstekend. Hoe wordt een gebouw energieneutraal?

Om energie te besparen wordt er begonnen met de isolatie waarden van de “schil” te verbeteren. Verticale delen als glas en overige wanden, evenals de horizontale delen als de vloer en het dak hebben een grote invloed op het resultaat en dienen op elkaar te worden afgestemd.

Aan de andere kant wordt energie opgewekt middels zonnepanelen op het dak of aan de gevel.
In deze tijd zijn zonnepanelen een zeer gunstige investering voor bedrijven, gezien er afgelopen jaar veel subsidie vrij is gekomen.

Eén van de grootste veranderingen in de nieuwbouw is de realisatie van panden zonder gasaansluiting.
“Volgens veel koplopers in de bouwwereld worden de beschikbaarheid en prijs van aardgas meer en meer gewis” (RVO, 2015).
Niet bij elk nieuwbouw pand wordt er gekozen om zonder gasaansluiting verder te gaan, maar het wordt wel steeds vaker een optie!

Richtlijnen

Voor het bouwen van nieuwbouw panden worden richtlijnen opgesteld door de gemeente, waar aan het gebouw getoetst wordt (GPR).
De betreffende criteria zijn energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van het gebouw.
Waar de GPR kritisch kijkt naar alle aspecten van het gebouw, wordt de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) gebruikt om energie en isolatie specifiek te meten.Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar het verlies van energie of het opwekken van energie, maar ook naar de gebruikte materialen.

Energieneutraal als bedrijfsdoelstelling

We realiseren op dit moment een “Solar Experience Centre” op de zichtlocatie Richelleweg, in Soesterberg.
Met dit nieuwbouw pand stellen we een duidelijke doelstelling, er wordt een maatschappelijk verantwoord gebouw neergezet dat in elk aspect milieubewust en energieneutraal is.

Om dit te realiseren ondergaan we een complex proces waarin techniek, materiaal, het productieproces van het materiaal en haar leveranciers, zorgvuldig gekozen worden.

Wat maakt het gebouw zo speciaal?

Zoals al eerder benoemd, worden er gebouwen neergezet zonder gasaansluiting.
In ons geval geldt het zelfde, geen gas. Alle apparatuur functioneert middels een elektrische aansluiting.Energieneutraal nieuwbouwpand van Eviax

Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een warmtewisselaar, welke de lucht ververst en zodoende de koude verse lucht opwarmt met de warme lucht die reeds aanwezig is in het gebouw.

Energie wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak. Deze sturen een warmte pomp aan die op zijn beurt warmte genereert waarbij energie vrijkomt.
Die energie kan vervolgens weer gebruikt worden!

Naast het verminderen van het energieverbruik en het zelf opwekken van energie, worden er ook materialen gebruikt met een verhoogde isolerende werking.
Zoals het eerder genoemde driedubbele glas en speciaal ontwikkelde GreenPanel® wandplaten.

De gemeente heeft de GPR en EPC getoetst aan onze plannen.
We kunnen met trots zeggen dat het gebouw op alle vlakken (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) hoger presteert dan de gestelde norm!

We verwachten dat we onze deuren van het nieuwe pand te openen in oktober 2016.
Kom dan gerust langs om een kijkje te nemen in ons Solar Experience Centre!

Bronnen

Read more...

Schooldakrevolutie wil zonnepanelen op alle scholen

Stichting Schooldakrevolutie is in ver gevorderde gesprekken met de private sector om financiering mogelijk te maken waarmee alle geschikte Nederlandse schooldaken kunnen worden voorzien van zonnepanelen.

Uit onderzoek van de Schooldakrevolutie blijkt dat een eenmalige investering van €100 miljoen nodig is om de ca. 6000 scholen in Nederland die nog geen zonnepanelen hebben te voorzien van hun eigen duurzame energiebron. Met 50 zonnepanelen per school zal dit naar verwachting 25 jaar lang een besparing van €10 miljoen per jaar opleveren. Indien de overheid bereid is €50 miljoen (€ 12,5 miljoen per kabinetsjaar) ter beschikking te stellen is Rabobank bereid om, eventueel samen met andere banken, de overige €50 miljoen te financieren.

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank en medeoprichter van Stichting Schooldakrevolutie

“Het investeren in zonnepanelen op scholen levert op alle fronten voordeel: het verduurzaamt hun energievoorziening, het vergoot het bewustzijn onder scholieren en de kostenbesparing kan ten goede komen aan beter onderwijs, de kerndoelstelling van scholen. Op deze manier dragen we samen bij aan de verduurzamingsagenda van Nederland.”

De Stichting Schooldakrevolutie coördineert financiering en logistieke implementatie van het project om scholen zo veel mogelijk zorg uit handen te nemen, en schaalvoordeel te realiseren.

 

Feike Sijbesma, CEO Koninklijke DSM en vanuit NL2025 medeoprichter Stichting Schooldakrevolutie: 

“Deze samenwerking tussen scholen, overheid en bedrijven is een uitstekend voorbeeld van privaat-publieke-samenwerking. Scholen kunnen door hun opleidingsrol een geweldige impuls geven aan de bewustwording en educatie van de volgende generaties jonge Nederlanders rondom duurzaamheid.”

Een soortgelijke oplossing leidde al eerder tot de oprichting van het Nationaal Energiebespaarfonds, dat €300 miljoen aan financiering, afkomstig van de overheid en Nederlandse banken, beschikbaar stelt voor de verduurzaming van woningen. Het model van het Energiebespaarfonds zal als voorbeeld dienen voor de verdere structurering van de financiering.

Het initiatief om scholen te voorzien van zonnepanelen sluit ook goed aan bij de Bouwagenda die op verzoek van het kabinet werd samengesteld in 2016 met als doel om de gehele bouwsector op alle fronten te verduurzamen.

 

Bernard Wientjes, Voorzitter Taskforce Bouwagenda:

“Dit initiatief sluit naadloos aan bij de ambitie van de Bouwagenda om de scholen in Nederland duurzamer, slimmer en gezonder te maken. Dit project is een mooi voorbeeld van een eerste stap naar een integrale aanpak. De Bouwagenda streeft naar gezonde en duurzame schoolgebouwen die de onderwijsprestaties maximaal ondersteunen. Onze taskforce steunt daarom de oproep aan het nieuwe kabinet om te gaan investeren in het verduurzamen van scholen.”

Naast een bijdrage aan de energietransitie zullen de zonnepanelen een kostenbesparing opleveren voor scholen die zij dan kunnen investeren in het vak Toekomst, waarbij leerlingen bewust worden gemaakt van het belang van een duurzame samenleving. Na 10 jaar zijn de scholen eigenaar van de zonnepanelen en kunnen ze nog een verdere 15 jaar profiteren van gratis stroom.

 


Bron: https://www.duurzaamnieuws.nl/schooldakrevolutie-wil-zonnepanelen-op-alle-scholen/

Read more...

‘Zwakke plekken in beveiliging zonnepanelen’

‘Zwakke plekken in beveiliging zonnepanelen’

Het ict-bedrijf ITsec zegt zonnepanelen te hebben gehackt. Economische Zaken en netbeheerder Tennet weten ervan.

Zonnepanelen, zoals hier in Heerhugowaard, zouden te hacken zijn. Foto Lex van Lieshout / Capital Features ANP

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de grootste netbeheerder van Nederland Tennet zijn door een Nederlands ict-bedrijf gewaarschuwd over mogelijke zwakke plekken in de beveiliging van zonnepanelen.

Een werknemer van het Haarlemse bedrijf ITsec heeft naar eigen zeggen onderdelen van zonnepanelen gehackt. Dat zou volgens ITsec kunnen leiden tot stroomstoringen in heel Europa.

Een woordvoerder van EZ zegt vrijdag dat het ministerie de situatie „in de gaten houdt”. „Als het nodig is dan nemen we maatregelen, maar dat is niet aan de orde.”

Zwakke plek in de omvormers?

Volgens ITsec zit de zwakke plek in de zogeheten omvormers, die in de zonnepanelen de stroom omzetten. Het ict-bedrijf zegt dat het een medewerker lukte om omvormers te hacken. „Voor één apparaatje is dat niet zo’n probleem”, zegt Tim Sluis van ITsec. „Maar het punt is dat er honderden of zelfs duizenden van die omvormers zijn. Die kun je in één keer benaderen.” Wanneer al die zonnepanelen tegelijkertijd uitgeschakeld worden, zou volgens ITsec het energienet uit balans raken. „Een deel van Europa zou dan zonder stroom kunnen komen te zitten.”

ITsec zocht eind vorig jaar contact met EZ en Tennet over het beveilingslek. Ook SMA, de marktleider in omvormers, en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat onder het ministerie van Veiligheid en Justitie valt, werden ingelicht. Het NCSC informeerde op zijn beurt kleinere netbeheerders. Volgens ITsec gebeurde er te weinig met de waarschuwing, waarna het het bedrijf contact zocht met de Volkskrant, die het nieuws vervolgens naar buiten bracht. Volgens Sluis van ITsec heeft het ict-bedrijf daarmee eerst zes maanden gewacht, vanwege afspraken over ‘ethisch’ hacken.

Netbeheerder Tennet bevestigt dat er naar aanleiding van het onderzoek van ITsec eind vorig jaar contact is geweest met SMA. „We hebben meerdere gesprekken gevoerd en ze hebben hiervoor de volle aandacht”, zegt een woordvoerder.

Producent SMA heeft naar aanleiding van het onderzoek „de nodige maatregelen” genomen, zegt een woordvoerder desgevraagd. Aan zwakkere plekken in de omvormers is en wordt gewerkt. Het bedrijf laat weten dat het goed is dat het gewaarschuwd werd over het beveiligingslek in de omvormers.

Tennet benadrukt dat het schommelingen tot 1.000 megawatt kan opvangen zonder dat de consument dat merkt. Mochten incidenten door bijvoorbeeld hacks tot veel grotere schommelingen leiden, dan moeten die in samenspraak met Europese partners worden opgevangen. De netbeheerder weet niet van eerdere incidenten rond gehackte omvormers.

„Het is heel wezenlijk dat producten die verbonden zijn met het stroomnet en met internet goed beveiligd zijn,” zegt een woordvoerder van Tennet. „De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de producent van zulke apparaten.”

ITsec zegt met de waarschuwing te willen pleiten voor strengere regels voor omvormers. Volgens Sluis zijn die er bijvoorbeeld wel op het gebied van brandveiligheid, maar niet voor ict.


Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/04/zwakke-plekken-in-beveiliging-zonnepalen-12371362-a1568912

Auteurs:

  • Geertje Tuenter
  • Erik van der Walle
Read more...

Bekijk ons dak

Ons eigen dak is onze showroom! We kunnen u laten zien hoe onze zonnepanelen installatie is aangelegd door middel van een foto rapportage. Op ons dak liggen op dit moment 180 zonnepanelen, 6 SMA omvormers zorgen er voor dat de opgeleverde energie wordt omgezet in elektriciteit voor het lichtnet. Eviax draait op zonne-energie!

Voorbereidingen

Montage materiaal, klaar voor de installatie Eerste rij iFIX'en
Zonnepanelen, montage systemen, bekabeling en ballast worden op het dak gehesen en neergelegd.

grind dak met iFIX'en installatie grind dak kabelgoot

Zoals u kunt zien zijn alle iFIX’en aan elkaar gekoppeld, op deze manier wordt het gewicht over de installatie verdeelt en is er minder ballast nodig om de zonnepanelen op de plaats te houden.

Al het montage materiaal is geplaatst en de panelen zijn geïnstalleerd.
De zonnepanelen zijn in serie aangesloten en de bekabeling wordt netjes weggevoerd middels verhoogde kabelgoten, zo worden de kabels niet aangetast door staand water.

omvormers voor de installatie

Om 180 zonnepanelen aan het lichtnet te koppelen is er voor 6 SMA omvormers gekozen. De panelen zijn verdeeld in 6 groepen en komen elk bij één omvormer uit.

Read more...

2100 zonnepanelen – Oosterberg, Apeldoorn

Begin Maart is de stroomschakelaar om gegaan van een enorme installatie van 2.100 zonnepanelen op het dak van Technische Groothandel Oosterberg te Apeldoorn.

Bij dit project is er gebruik gemaakt van het iFIX montage systeem, de keuze van Oosterberg om iFIX te gebruiken is om de simpele reden is dat wij de garantie geven tot 23 meter hoogte.
Daarnaast waren de installateurs 5 dagen eerder klaar dan gepland!

Read more...

Promotie video over iFIX

Tijdens de montage van de zonne panelen op het Griftland college te Soest heeft Eviax een video ploeg mee laten lopen met als opdracht voor een promotie video te maken.

Read more...