`

CBS: 7.600 voltijdbanen in zonne-energiesector

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het aantal voltijdbanen in de zonne-energiesector in 2017 gegroeid is naar circa 7.600 stuks. Nederland telde in 2017 54.000 voltijdbanen in hernieuwbare energie.

Tussen de verschillende typen hernieuwbare energiebronnen heeft een sterke structurele verschuiving plaatsgevonden. Dit valt op als wordt ingezoomd op de aandelen van de verschillende bronnen binnen de totale investeringen in hernieuwbare energie. Zo werd gemiddeld slechts 9 procent van de investeringen in hernieuwbare energie in de periode 2008-2010 gedaan in zonne-energie, terwijl dit aandeel in de periode 2014-2016 is gestegen naar 28 procent.

Werkgelegenheid stijgt onafgebroken
Het aantal banen in hernieuwbare energie en energiebesparing bedroeg in 2008 pas 35.000 stuks. De werkgelegenheid in de hernieuwbare energie en energiebesparing stijgt volgens het CBS onafgebroken sinds 2008, met enkel een kleine terugval in 2011. De werkgelegenheid in de conventionele energie groeide vanaf 2008 gestaag tot 2014, waarna zij terugviel tot het niveau van 2008. In 2017 waren er omgerekend 64.000 voltijdbanen verbonden aan conventionele energie. Naast banen in conventionele en hernieuwbare energie en energiebesparing zijn er ook banen verbonden aan het aanleggen en onderhouden van netwerken. Deze kunnen niet aan de andere categorieën worden toegekend. In totaal waren er 150.000 voltijdbanen gemoeid met energie-gerelateerde activiteiten in 2017. Bij de berekening zijn alle banen omgerekend in voltijdbanen.

Zonne-energie snelste groeier
Verreweg de meeste werkgelegenheid in hernieuwbare energie en energiebesparing komt voort uit investeringen (red. de installatiewerkzaamheden). De realisatie hiervan was in 2017 goed voor 51.000 voltijdbanen. In 2008 waren biomassa, biogas en aanverwante vormen samen met windenergie nog verantwoordelijk voor het grootste deel van de werkgelegenheid die voortvloeit uit investeringen in hernieuwbare energie. Terwijl de investeringen in biomassa daalden, stegen die in de overige vormen van hernieuwbare energie. De werkgelegenheid vanwege investeringen in zonne-energie nam het meeste toe: van ruim 2.300 voltijdbanen in 2008 naar 7.000 duizend voltijdbanen in 2016. Dit zijn voornamelijk banen in de installatiesector. Ook de werkgelegenheid vanwege investeringen in windenergie is in deze periode gestegen, tot 4.200 voltijdbanen. Dit komt vooral door de bouw van windparken op zee. Daarnaast is de werkgelegenheid voortkomend uit investeringen in elektrisch vervoer de laatste jaren fors gestegen.

Onderhoudswerk groeit
Als de energiecentrales, zonne-energiepanelen en windmolenparken eenmaal zijn neergezet, worden deze geëxploiteerd en onderhouden. De werkgelegenheid in deze exploitatiefase van hernieuwbare energie is sinds 2008 gestegen van 1.800 naar 3.100 voltijdbanen. De sterkste stijging vond plaats in de exploitatie van zonne-energie: in 2008 was de werkgelegenheid hierin nog verwaarloosbaar, terwijl deze in 2017 goed was voor bijna 600 voltijdbanen.

Read more...