`

SDE++ eerste ronde open vanaf 29 september

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt opengesteld van 29 september 9.00 uur tot 22 oktober 17.00 uur. Er is 5 miljard euro subsidie beschikbaar.

Dat meldt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. Hierbij meldt de minister dat het budget voor toekomstige rondes jaarlijks wordt vastgesteld.

Rangschikking op subsidie per vermeden ton CO2
Naast hernieuwbare energieproductie komen in de nieuwe regeling ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie. De SDE++ werkt net als zijn voorganger als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld, waarbij de maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden per fase toeneemt. Deze methode stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen.

Plafond voor zonne-energie
In 2020 worden een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Dit geldt voor CO₂-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. Voor enkele hernieuwbare energietechnieken wordt een nieuwe categorie toegevoegd. Voor een aantal technieken gelden binnen de SDE++ beperkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal vollasturen dat ze voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast gelden de plafonds zoals die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. Met een plafond wordt een grens gesteld aan de productie van of de uitgaven aan een bepaalde sector of techniek, om te voorkomen dat al het geld naar één sector gaat of de energietransitie afhankelijk wordt van één specifieke techniek. Dit geldt voor CO2-opslag (CCS), zonne- en windenergie op land en de uitgaven aan CO₂-reducerende technieken in de industrie.

Transportindicatie en 4 fases
Net als in de openstellingsronde van de SDE+ in het najaar 2019 en de openstellingsronde in het voorjaar van 2020 zal voor hernieuwbare elektriciteitsprojecten een positieve transportindicatie nodig zijn voor een succesvolle aanvraag voor SDE++.

Onderstaande tabel toont de verschillende fases in de eerste subsidieronde van de SDE++.

Openstellingsronde SDE++ 2020 Fasegrenzen 
29 september, 9.00 uur 70 euro per ton CO2
5 oktober, 17.00 uur 85 euro per ton CO2
12 oktober, 17.00 uur 180 euro per ton CO2
19 oktober, 17.00 uur tot 22 oktober, 17.00 uur 300 euro per ton CO2