`

Nederland installeerde in 2019 ruim 1,7 gigawattpiek zonnepanelen via SDE+

Nederland heeft via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) afgelopen kalenderjaar 1.702 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd. Dat blijkt uit cijfers van CertiQ.

Naar nu bekend is geworden, is in de maand november een recordvermogen aan pv-projecten met SDE+-subsidie opgeleverd. In november werden er door CertiQ namelijk 382 pv-projecten met een totaalvermogen van 409,9 megawattpiek geregistreerd.

Grootste zonnepark
Nog nooit registreerde CertiQ in 1 maand tijd een dergelijk hoog nieuw geplaatst pv-vermogen. In deze kalendermaand heeft CertiQ naar alle waarschijnlijkheid onder meer zonnepark Midden-Groningen in zijn statistieken opgenomen dat eind oktober startte met de productie van zonnestroom.

In december werd 156,2 megawattpiek aan nieuw pv-vermogen geregistreerd door CertiQ, verdeeld over 394 SDE+-projecten.