`

Uitstel najaarsronde SDE++ 2020

Minister Wiebes meldt aan de Tweede Kamer de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++, red. de verbrede SDE+) met 8 weken uit te stellen. De subsidieregeling opent nu 24 november.

De minister meldde eerder deze week juist nog dat de opening niet uitgesteld zou worden. Wiebes stelt echter de afgelopen tijd steeds meer signalen te ontvangen dat de aangepaste werkomstandigheden in verband met de COVID-19-uitbraak ertoe leiden dat de verlening van vergunningen die benodigd zijn bij de subsidieaanvraag is vertraagd. Hierdoor zou een deel van de projecten niet meer in de komende openstellingsronde kunnen indienen, maar pas in de daaropvolgende openstellingsronde in het najaar van 2021.

Goedkeuring Europese Commissie
‘Door 8 weken uitstel te bieden wil ik dit zoveel mogelijk ondervangen’, schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. ‘Tegelijkertijd blijkt ook de uitwerking van de onderliggende regelgeving en de benodigde goedkeuring van de Europese Commissie in het kader van staatsteun omvangrijker dan eerder gedacht. Ik acht het van belang dat projecten voldoende tijd hebben om hun aanvraag te kunnen voorbereiden. Ik verwacht de onderliggende regelgeving in augustus in de Staatscourant te kunnen publiceren. Met de aangepaste openstellingsdata hebben projecten voldoende tijd om de benodigde voorbereidingen te kunnen treffen en kan tevens in het najaar nog een belangrijke impuls worden gegeven aan de verduurzaming in de verschillende sectoren.’

Openingsdata
Onderstaande tabel bevat de openingsdata van de eerste subsidieronde van de SDE++. Er is 5 miljard euro budget beschikbaar.

Openstellingsronde SDE++ 2020Fasegrenzen €/ton CO₂
24 november, 9.00 uur70
30 november, 17.00 uur85
7 december, 17.00 uur180
14 december, 17.00 uur tot 17 december, 17.00 uur300