`

Tussenbalans SDE+

Uit de tussenbalans van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat uit de subsidierondes 2014-2019 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) nog 10 gigawattpiek aan pv-projecten te plaatsen is.

Wel neemt het aantal projecten dat vervallen is voor diverse subsidierondes snel toe. Voor het kalenderjaar 2017, waar verdeeld over de 2 subsidierondes in totaal bijna 4,3 gigawattpiek aan beschikkingen verleend werd, is inmiddels ruim 667 megawattpiek oftewel 16 procent van het volume vervallen.

Teller CertiQ loopt voor 
Waar certificeringsinstantie CertiQ per 30 september 2019 al 20.028 gerealiseerde pv-projecten telde – goed voor een vermogen van 2.571,9 megawattpiek – telt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op de peildatum 1 november pas 2.460,97 megawattpiek uit 17.899 gerealiseerde projecten. De cijfers van RVO.nl lopen traditiegetrouw achter op die van CertiQ in verband met de langere verwerkingstijd van de aangeleverde gegevens.