"Nul op de meter" wat houdt dat in voor u?

“Nul op de meter” wat houdt dat in voor u?

Nul op de meter is een modern concept waarbij gestreefd wordt naar een zo energieneutraal mogelijk gebouw (RVO, 2015), (Wikipedia, 2016).
Dankzij toepassing van nieuwe materialen en technieken wordt het steeds beter mogelijk om het energieverbruik, -verlies en de energieopbrengst te optimaliseren.
Dit concept wordt bij elk nieuw project herzien en verbeterd, waardoor elk nieuw gebouw gebruik maakt van betere technieken en daarmee energieneutraler is dan het vorige (RVO, 2015).

Wat is energieneutraal eigenlijk?

De definitie van energieneutraal is: “evenveel energie gebruiken als dat men zelf opwekt” (Woorden.org, 2014).

Deze definitie is natuurlijk erg versimpeld, maar beschrijft de kern van het moderne bouw concept uitstekend. Hoe wordt een gebouw energieneutraal?

Om energie te besparen wordt er begonnen met de isolatie waarden van de “schil” te verbeteren. Verticale delen als glas en overige wanden, evenals de horizontale delen als de vloer en het dak hebben een grote invloed op het resultaat en dienen op elkaar te worden afgestemd.

Aan de andere kant wordt energie opgewekt middels zonnepanelen op het dak of aan de gevel.
In deze tijd zijn zonnepanelen een zeer gunstige investering voor bedrijven, gezien er afgelopen jaar veel subsidie vrij is gekomen.

Eén van de grootste veranderingen in de nieuwbouw is de realisatie van panden zonder gasaansluiting.
“Volgens veel koplopers in de bouwwereld worden de beschikbaarheid en prijs van aardgas meer en meer gewis” (RVO, 2015).
Niet bij elk nieuwbouw pand wordt er gekozen om zonder gasaansluiting verder te gaan, maar het wordt wel steeds vaker een optie!

Richtlijnen

Voor het bouwen van nieuwbouw panden worden richtlijnen opgesteld door de gemeente, waar aan het gebouw getoetst wordt (GPR).
De betreffende criteria zijn energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van het gebouw.
Waar de GPR kritisch kijkt naar alle aspecten van het gebouw, wordt de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) gebruikt om energie en isolatie specifiek te meten.Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar het verlies van energie of het opwekken van energie, maar ook naar de gebruikte materialen.

Energieneutraal als bedrijfsdoelstelling

We realiseren op dit moment een “Solar Experience Centre” op de zichtlocatie Richelleweg, in Soesterberg.
Met dit nieuwbouw pand stellen we een duidelijke doelstelling, er wordt een maatschappelijk verantwoord gebouw neergezet dat in elk aspect milieubewust en energieneutraal is.

Om dit te realiseren ondergaan we een complex proces waarin techniek, materiaal, het productieproces van het materiaal en haar leveranciers, zorgvuldig gekozen worden.

Wat maakt het gebouw zo speciaal?

Zoals al eerder benoemd, worden er gebouwen neergezet zonder gasaansluiting.
In ons geval geldt het zelfde, geen gas. Alle apparatuur functioneert middels een elektrische aansluiting.Energieneutraal nieuwbouwpand van Eviax

Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een warmtewisselaar, welke de lucht ververst en zodoende de koude verse lucht opwarmt met de warme lucht die reeds aanwezig is in het gebouw.

Energie wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak. Deze sturen een warmte pomp aan die op zijn beurt warmte genereert waarbij energie vrijkomt.
Die energie kan vervolgens weer gebruikt worden!

Naast het verminderen van het energieverbruik en het zelf opwekken van energie, worden er ook materialen gebruikt met een verhoogde isolerende werking.
Zoals het eerder genoemde driedubbele glas en speciaal ontwikkelde GreenPanel® wandplaten.

De gemeente heeft de GPR en EPC getoetst aan onze plannen.
We kunnen met trots zeggen dat het gebouw op alle vlakken (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) hoger presteert dan de gestelde norm!

We verwachten dat we onze deuren van het nieuwe pand te openen in oktober 2016.
Kom dan gerust langs om een kijkje te nemen in ons Solar Experience Centre!

Bronnen