`

WV Trappen kiest voor ‘zonnedak’

Eviax uit Soest tekent voor realisatie.

WV Trappen verstaat de kunst van het produceren van trappen voor tal van doeleinden. Wie de trap neemt naar de hoogste verdieping van hun pand aan de Zeilmaker in Nijkerk komt tot de conclusie dat WV Trappen ook de kunst van duurzaam ondernemen verstaat.

“We liepen al een tijdje met plannen om ons dak te voorzien van zonnepanelen”, vertelt Conraad Vastenburg die samen met Gert Woudenberg de leiding heeft over dit in de afgelopen jaren snel gegroeide bedrijf. “Je neemt dan verschillende zaken in overweging waarbij het financiële deel uiteraard een belangrijke rol speelt.”

Eviax
Het lag al even op de plank op het moment dat Vastenburg in contact kwam met Mike Lubbersen van Eviax. “Je kunt zelf van alles bedenken en uitzoeken, maar op een gegeven moment is het natuurlijk erg prettig als je iemand kunt betrekken die én begaan is met je bedrijf en ook echt verstand van zaken heeft op het gebied van zonnepanelen.” Ons pand is nu bijna tien jaar oud en dan moet je altijd de overweging maken of het voor een relatief ouder dak de moeite loont”, gaat Vastenburg verder. “Maar de berekening van Eviax was daar heel duidelijk over.  Al is geld niet de enige reden om op zonne-energie over te stappen. We zijn een modern bedrijf en willen graag zo groen mogelijk zijn.”

297 panelen
Op het dak van het pand aan de Zeilmaker liggen nu 297 zonnepanelen die goed zijn voor 80 procent van de energiebehoefte. “We zijn nu ook bezig met een plan om het hele gebouw te voorzien van ledverlichting. Tegen het einde van het jaar willen we helemaal energieneutraal zijn.” De trappenmarkt is volop in beweging en die beweging gaat vooral opwaarts, constateert Vastenburg. “Met de snelle groei van de economie en de vastgoedmarkt is de vraag naar mooie en goede trappen ook hoog. We hebben de kwaliteit en het vakmanschap in huis om elke vraag in te vullen met een passend voorstel. Een trap moet passen bij een pand. Onze ontwerpers zijn goed in het maken van die match.”

  

Read more...

Najaarsronde SDE+ 2018: opnieuw 6 miljard euro beschikbaar

Net als de voorjaarsronde van dit jaar komt er in de najaarsronde voor SDE+ subsidie opnieuw 6 miljard euro beschikbaar.

De najaarsronde SDE+ 2018 is open van 2 oktober tot 8 november. De ronde bestaat uit 3 fases van 2 weken. De indieningsperiode van het najaar is langer dan de voorjaarsronde omdat veel projecten te maken hebben met lange vergunningsprocedures volgens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Op deze manier krijgen meer projecten de kans om hun aanvraag tijdig in te dienen.

De basisbedragen voor de najaarsronde SDE+ 2018 zijn voor zonne-energie als volgt:

Zon-pv Basisbedrag (eurocent per kilowattuur) Voorlopig correctiebedrag 2018 (eurocent per kilowattuur)
Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en <1 megawattpiek 10,6 eurocent Netlevering 3,8 eurocent
Niet-netlevering 6,3 eurocent
Zon-pv ≥1 megawattpiek 9,9 eurocent Netlevering 3,8 eurocent
Niet-netlevering 5,5 eurocent

De openstellingsronde is verder als volgt ingedeeld:

SDE+ najaar 2018 Fasegrenzen hernieuwbare elektriciteit en/of warmte eurocent per kilowattuur Fasegrenzen hernieuwbaar gas eurocent per kilowattuur
2 oktober, 9.00 uur 9,0 eurocent 6,4 eurocent
15 oktober, 17.00 uur 11,0 eurocent 7,8 eurocent
29 oktober, 17.00 uur tot 8 november, 17.00 uur 13,0 eurocent 9,2 eurocent

 

Uit het advies van het PBL blijkt volgens Wiebes verder dat de kostprijsdaling voor zon-pv doorzet: ‘Dit resulteert in lagere maximale basisbedragen voor alle zon-pv-categorieën ten opzichte van de voorjaarsronde 2018. Het gaat om dalingen tussen de 4 en 7 procent. Het PBL geeft aan dat het basisbedrag voor systemen kleiner dan 100 kilowattpiek met 10,8 eurocent per kilowattuur hoger is dan voor de categorie tussen 100 kilowattpiek en 1 megawattpiek met 10,6 eurocent per kilowattuur. Het PBL adviseert echter om geen aparte categorie voor zon-pv systemen tussen de 15 kilowattpiek en 100 kilowattpiek op te nemen aangezien het hogere basisbedrag gecompenseerd kan worden door hogere uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik van energie. Ik volg dit advies op. Mijn beeld dat systemen ook onder de 250 kilowattpiek nog steeds rendabel zijn wordt bevestigd door het grote aantal indieningen in de voorjaarsronde 2018, waarbij ongeveer de helft van de zon-PV aanvragen een opgesteld vermogen van minder dan 250 kilowattpiek had.’

Read more...

Nog 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor sportclubs

Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is voor 2018 nog altijd niet uitgeput: er is nog 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar.

In 2018 kwamen er tot op heden 670 aanvragen voor onder meer zonnepanelen en led-verlichting binnen die goed zijn voor een subsidieclaim van 6,6 miljoen euro. In totaal is er voor dit kalenderjaar 8 miljoen euro subsidie beschikbaar. In de afgelopen 2 maanden is er voor slechts 700.000 euro subsidie aangevraagd.

Dat de pot nog altijd niet uitgeput is, zal mogelijkerwijs samenhangen met het feit dat sportverenigingen in de veronderstelling zijn dat de pot leeg is.

Read more...