SDE++ Subsidie voor uw organisatie

Experts in zonne-energie projecten

Door onze ruime ervaring verhoogt de slaagkans van uw SDE++ Subsidie najaar 2020 aanvraag.
Dit geldt voor: zakelijke markt, aannemers, installateurs, overheid, zorg en onderwijs.

Laat Eviax uw subsidieaanvraag regelen

Alleen SDE++ subsidie aanvraag1

Analyse dak
Berekening maximaal aantal PV
Aanvraag SDE++ najaar 2020

Wat zijn de SDE++ subsidie voorwaarden?

Subsidie aanvraag + Engineering2

Analyse dak
 Berekening maximaal aantal PV
Aanvraag SDE++ najaar 2020
Systeem ontwerp
Rendement berekening
Overleg constructeur

A t/m Z (turn-key oplossing)3

Engineering
Contract besprekingen;
     -Energieleverancier
     -Netbeheerder
     -Meetdienst
Uitvoer
Monitoring
Begeleiding subsidie

 Bel naar: 033 422 15 94 of vul onderstaand formulier in.


  Van subsidie t/m oplevering: Eviax regelt het voor u

   

  Wij hebben superfijn samengewerkt met het bedrijf Eviax, ze maken een plan en werken deze goed uit. Ze blijven de vinger aan de pols houden en denken mee, ook in oplossingen. Het is niet zoals alles gemonteerd is, doei, tot ziens… ze blijven meekijken en dat hebben wij als zeer plezierig ervaren. Eviax denkt mee van a tot z en ontzorgt.  – AC den Hartog en zn VOF

  Investeren in duurzame energie

  U bent zich aan het oriënteren om te investeren in groene energie voor uw organisatie maar ziet door de bomen het bos niet meer. Hoeveel zonnepanelen kunnen we plaatsen, kunnen we energieneutraal worden en krijgen wij hier subsidie voor? Aan welk energielabel moeten wij straks voldoen en hoe groot is de bijdrage van zonnepanelen op ons energielabel? Uit de praktijk blijkt dat er veel vragen zijn rondom duurzame energie en wij willen u graag helpen om deze vragen te beantwoorden.

  De overheid heeft een aantal subsidies in het leven geroepen voor de zakelijke markt om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. De SDE++ subsidie is voor grootverbruikers en er zijn enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

  Vraag nu een adviesgesprek aan met onze experts.


  Groot of kleinverbruiker?

  Op uw energiefactuur kunt u zien of u groot of kleinverbruiker bent. Hieronder staan 2 voorbeelden van Liander en Stedin. Aansluitcapaciteit vanaf 3x100A is grootverbruik. Alles daaronder is kleinverbruik. SDE++ is alleen voor grootverbruikers maar er zijn ook andere regelingen voor kleinverbruikers om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren.

  Liander

  Algemeen

  Stedin

  Grootverbruik

  Kleinverbruik


  Energielabel

  Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving en de handhaving daarvan.

  In vier stappen naar energielabel C (of beter)

  Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan

  Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten meenemen in zijn advies; dat zijn maatregelen waarmee u voldoet aan het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Laat u de aanbevolen maatregelen uitvoeren? Dan kunt u subsidie ontvangen voor het advies. Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel als gevolg. Als opdrachtgever kunt u afspreken ook een energielabel op te laten maken, dit kost vaak weinig extra.

  Stap 2: Verken financiële regelingen

  RVO.nl ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen, waaronder de subsidies:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

  Stap 3: Voer de maatregelen uit

  Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C te komen. Kies hierbij indien mogelijk voor ‘no regret’-maatregelen. Dergelijke maatregelen dragen bij aan een energieneutraal kantoor en houden rekening met verdergaande aanpassingen in de toekomst. Zoals bijvoorbeeld genoeg ruimte om een installatie later aan te passen naar de stand van de techniek.

  Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen

  Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen.

  Zonne-energie projecten met SDE++ Subsidie

  Oosterberg BV – Apeldoorn

  • Totaal kWh: 598.000 
  • Aantal zonnepanelen: 2100 

  Het Baarnsch Lyceum – Baarn

  • Totaal kWh: 228.000 
  • Aantal zonnepanelen: 801 

  Smeeing – Soest

  • Totaal kWh: 100.000 
  • Aantal zonnepanelen: 367 

  De Rijksoverheid stimuleert zonne-energie

  Het zelf opwekken van stroom door organisaties via zonnepanelen is aantrekkelijk. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de Rijksoverheid het gebruik van zonnepanelen stimuleert door middel van fiscale regelingen.  Waarom duurzaam ondernemen?

  Gebruik maken van zonne-energie is beter voor ons milieu omdat het ons minder afhankelijk maakt van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen. Tevens wordt de uitstoot van CO2 beperkt wat ook weer voordelig is voor het milieu en de economie.

  Wanneer we meer zonne-energie kunnen omzetten naar elektriciteit, verschaffen we Nederland een sterkere (internationale) concurrentiepositie in Europa.


  Gebruik maken van interessante financiële voordelen?

  Om de doelstellingen (milieuverbetering) van de overheid te behalen verleent zij fiscale voordelen, subsidies of belastingkortingen aan bedrijven, scholen of zorginstanties die gebruik maken van zonnepanelen.


  Fiscale regeling (SDE++ najaar 2020)

  Door middel van de SDE++ 2020 regeling wil de overheid gebruik maken van een duurzame energievoorziening in Nederland. Er zijn diverse groepen die hiervoor in aanmerking komen, waaronder de groep die zonne-energie opwekt door middel van zonnepanelen.

  *15 kWP: (15 kilowattpiek = 15000 wattpiek en 1 paneel heeft een vermogen van circa 310 wattpiek. Hiervoor zijn er minimaal 50 panelen voor nodig) 

  Om in aanmerking te komen voor SDE++ 2020, hoort u aan aantal voorwaarden te voldoen:

  • *Vermogen van zonnepanelen: meer dan 15 kWP
  • De minimale grootverbruikaansluiting capaciteit: groter dan  3 * 80 ampère.
  • Voor platte daken is er geen omgevingsvergunning nodig.
  • Indien boven 500kWP hoort een ondernemer een haalbaarheidsstudie te overleggen aan de overheid.
  • Kleinere verbruikers kunnen geen gebruik maken van de SDE+ 2020 regeling.

  Overige fiscale regelingen:
  Kleinschaligheidsaftrek (KIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Ook bij de KIA en EIA regelingen kan er gebruik gemaakt worden van belastingvoordeel (eenmalig). Hier gaat het om de investering die een organisatie doet voor de realisering van zonnestroominstallaties.

  EIA: De EIA geldt alleen voor zakelijke kleinverbruikers. Om in aanmerking te komen voor deze regeling:

  • Is er minimaal 25.000 Wattpiek vermogen van de installatie (tussen 95 – 100 zonnepanelen),
  • Rekening houden met de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Minimale investering: € 2.500. Er geldt een maximum van € 750 per kW.

  Salderen

  Deze regeling is bedoeld voor consumenten en andere kleinverbruikers. Opgewekte aan het net teruggeleverde duurzame elektriciteit mag u verrekenen met de elektriciteit die u van het net afnam. Dit voorkomt dat u variabele electriciteitskosten betaalt. Hierbij gaat het meestal om zonnepanelen. Op uw energienota geeft uw energieleverancier aan hoeveel stroom u opwekte en verbruikte. U betaalt aan uw leverancier het positieve saldo van verbruik minus opgewekte energie.

  KIA: Het belastingvoordeel is bedoeld voor zowel klein-als grootverbruikers. Zakelijke kleinverbruikers hebben meestal een elektriciteitsaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3 x 80 ampère.  Om in aanmerking te komen voor KIA hoort het investeringsbedrag tussen € 2300 en € 311.242 te liggen. Ondernemers kunnen de KIA combineren met EIA en SDE.


  Motivatie.

  Eviax in RTL-Z: de keuze voor zonne-energie

  Eviax vertelt over de motivatie waarom zij in de zonne-energie is gestapt. Tevens wordt het product iFIX besproken. Bent u ook gemotiveerd en wilt u meer informatie krijgen over onze diensten?

  SDE++ Subsidie najaar 2020 aanvragen? 

  Voer nu uw gegevens in (Contactformulier) en wij zullen uw subsidie regelen