`

Ondanks hitte jaarlijkse energie doelstelling al gehaald

Na 9 maanden heeft Eviax zijn doelstelling energieopbrengst voor 2018 al gehaald. Er werd veel gespeculeerd dat zonnepanelen minder zouden produceren tijdens de hitte, maar juist in de warmste maand juli is er een recordopbrengst gehaald. De aanhoudende warmte had wel effect op de efficiëntie van de zonnepanelen maar dat woog niet op tegenover de hoeveelheid zonuren.

Read more...

Europese importheffingen op Chinese zonnepanelen lopen af

De Europese Commissie laat Europese importheffingen op Chinese zonnepanelen aflopen. Europese fabrikanten van zonnepanelen zijn tegen, maar installateurs en verkopers van panelen verwachten een nieuwe stimulans om te groeien.

De Europese Commissie heeft vijf jaar lang in verschillende vormen Chinese zonnepanelen duurder gemaakt. Hiermee moesten Europese fabrikanten van panelen worden beschermd.

De Chinese concurrenten zouden namelijk overheidssteun ontvangen en konden zo tegen veel lagere prijzen hun zonnepanelen in Europa verkopen. Om zogeheten dumping te voorkomen, stelde Brussel een minimumprijs voor Chinese panelen voor.

 De Europese Commissie benadrukt in een persbericht dat er een balans moest worden gevonden in de belangen van producten, verkopers en consumenten.

Na overleg met de lidstaten werd in maart 2017 de bestaande regeling achttien maanden verlengd in plaats van de gebruikelijke vijf jaar. Sindsdien is de minimumprijs ook geleidelijk verlaagd om aan te sluiten bij de dalende prijs van zonnepanelen wereldwijd.

Read more...

Holland Solar: 2018 wordt recordjaar voor verkoop van zonnepanelen

Branchevereniging Holland Solar stelt dat 2018 een recordjaar wordt voor de verkoop van zonnepanelen. Er zal voor het eerst meer dan 1 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd worden in 1 kalenderjaar.

Holland Solar-voorzitter Jaap Baarsma stelde dit deze week op radiozender BNR. Holland Solar baseert de recordgroei op informatie van haar leden en van de netbeheerders.

Zo heeft netbeheerder Enexis bij de presentatie van de halfjaarcijfers gemeld dat 2018 naar het zich laat aanzien een recordjaar wordt voor de groei van het aantal kleinverbruikers met een zonnepanelensysteem. Tot op heden zijn in 2018 bij Enexis al 32.569 nieuwe zonnepanelensystemen aangemeld en werd zodoende het 250.000e zonnepanelensysteem in het Enexis-werkgebied verwelkomd.

Read more...

WV Trappen kiest voor ‘zonnedak’

Eviax uit Soest tekent voor realisatie.

WV Trappen verstaat de kunst van het produceren van trappen voor tal van doeleinden. Wie de trap neemt naar de hoogste verdieping van hun pand aan de Zeilmaker in Nijkerk komt tot de conclusie dat WV Trappen ook de kunst van duurzaam ondernemen verstaat.

“We liepen al een tijdje met plannen om ons dak te voorzien van zonnepanelen”, vertelt Conraad Vastenburg die samen met Gert Woudenberg de leiding heeft over dit in de afgelopen jaren snel gegroeide bedrijf. “Je neemt dan verschillende zaken in overweging waarbij het financiële deel uiteraard een belangrijke rol speelt.”

Eviax
Het lag al even op de plank op het moment dat Vastenburg in contact kwam met Mike Lubbersen van Eviax. “Je kunt zelf van alles bedenken en uitzoeken, maar op een gegeven moment is het natuurlijk erg prettig als je iemand kunt betrekken die én begaan is met je bedrijf en ook echt verstand van zaken heeft op het gebied van zonnepanelen.” Ons pand is nu bijna tien jaar oud en dan moet je altijd de overweging maken of het voor een relatief ouder dak de moeite loont”, gaat Vastenburg verder. “Maar de berekening van Eviax was daar heel duidelijk over.  Al is geld niet de enige reden om op zonne-energie over te stappen. We zijn een modern bedrijf en willen graag zo groen mogelijk zijn.”

297 panelen
Op het dak van het pand aan de Zeilmaker liggen nu 297 zonnepanelen die goed zijn voor 80 procent van de energiebehoefte. “We zijn nu ook bezig met een plan om het hele gebouw te voorzien van ledverlichting. Tegen het einde van het jaar willen we helemaal energieneutraal zijn.” De trappenmarkt is volop in beweging en die beweging gaat vooral opwaarts, constateert Vastenburg. “Met de snelle groei van de economie en de vastgoedmarkt is de vraag naar mooie en goede trappen ook hoog. We hebben de kwaliteit en het vakmanschap in huis om elke vraag in te vullen met een passend voorstel. Een trap moet passen bij een pand. Onze ontwerpers zijn goed in het maken van die match.”

  

Read more...

Najaarsronde SDE+ 2018: opnieuw 6 miljard euro beschikbaar

Net als de voorjaarsronde van dit jaar komt er in de najaarsronde voor SDE+ subsidie opnieuw 6 miljard euro beschikbaar.

De najaarsronde SDE+ 2018 is open van 2 oktober tot 8 november. De ronde bestaat uit 3 fases van 2 weken. De indieningsperiode van het najaar is langer dan de voorjaarsronde omdat veel projecten te maken hebben met lange vergunningsprocedures volgens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Op deze manier krijgen meer projecten de kans om hun aanvraag tijdig in te dienen.

De basisbedragen voor de najaarsronde SDE+ 2018 zijn voor zonne-energie als volgt:

Zon-pv Basisbedrag (eurocent per kilowattuur) Voorlopig correctiebedrag 2018 (eurocent per kilowattuur)
Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en <1 megawattpiek 10,6 eurocent Netlevering 3,8 eurocent
Niet-netlevering 6,3 eurocent
Zon-pv ≥1 megawattpiek 9,9 eurocent Netlevering 3,8 eurocent
Niet-netlevering 5,5 eurocent

De openstellingsronde is verder als volgt ingedeeld:

SDE+ najaar 2018 Fasegrenzen hernieuwbare elektriciteit en/of warmte eurocent per kilowattuur Fasegrenzen hernieuwbaar gas eurocent per kilowattuur
2 oktober, 9.00 uur 9,0 eurocent 6,4 eurocent
15 oktober, 17.00 uur 11,0 eurocent 7,8 eurocent
29 oktober, 17.00 uur tot 8 november, 17.00 uur 13,0 eurocent 9,2 eurocent

 

Uit het advies van het PBL blijkt volgens Wiebes verder dat de kostprijsdaling voor zon-pv doorzet: ‘Dit resulteert in lagere maximale basisbedragen voor alle zon-pv-categorieën ten opzichte van de voorjaarsronde 2018. Het gaat om dalingen tussen de 4 en 7 procent. Het PBL geeft aan dat het basisbedrag voor systemen kleiner dan 100 kilowattpiek met 10,8 eurocent per kilowattuur hoger is dan voor de categorie tussen 100 kilowattpiek en 1 megawattpiek met 10,6 eurocent per kilowattuur. Het PBL adviseert echter om geen aparte categorie voor zon-pv systemen tussen de 15 kilowattpiek en 100 kilowattpiek op te nemen aangezien het hogere basisbedrag gecompenseerd kan worden door hogere uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik van energie. Ik volg dit advies op. Mijn beeld dat systemen ook onder de 250 kilowattpiek nog steeds rendabel zijn wordt bevestigd door het grote aantal indieningen in de voorjaarsronde 2018, waarbij ongeveer de helft van de zon-PV aanvragen een opgesteld vermogen van minder dan 250 kilowattpiek had.’

Read more...

Nog 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor sportclubs

Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is voor 2018 nog altijd niet uitgeput: er is nog 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar.

In 2018 kwamen er tot op heden 670 aanvragen voor onder meer zonnepanelen en led-verlichting binnen die goed zijn voor een subsidieclaim van 6,6 miljoen euro. In totaal is er voor dit kalenderjaar 8 miljoen euro subsidie beschikbaar. In de afgelopen 2 maanden is er voor slechts 700.000 euro subsidie aangevraagd.

Dat de pot nog altijd niet uitgeput is, zal mogelijkerwijs samenhangen met het feit dat sportverenigingen in de veronderstelling zijn dat de pot leeg is.

Read more...

Salderingsregeling zonnepanelen wordt vervangen door terugleversubsidie

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd blijft daarbij rond de 7 jaar.
In 2020 gaat deze verandering plaatsvinden en voor gebruikers van de huidige regeling komt er een soepele overgang.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. Het zelf gebruiken van de opgewekte stroom blijft aantrekkelijk, want huishoudens en bedrijven betalen hierover ook na 2020 geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) over. Zou Wiebes de salderingsregeling niet vervangen, dan zou de terugverdientijd volgens de minister voor zonnepanelen in 2025 gedaald naar 4 jaar zijn gedaald en zou er daarmee overstimulering optreden.

Details van regeling deze zomer bekend
Omdat de terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren, komt er 1 loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

Uitgangspunten terugleversubsidie
In zijn kamerbrief heeft Wiebes in grote lijnen weergegeven hoe hij de terugleversubsidie wil vormgegeven:
• De nieuwe subsidieregeling start in 2020 en zal jaarlijks worden opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de 7 jaar ligt.
• De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet. De regeling geldt dus ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie, bijvoorbeeld windenergie.
• De terugleversubsidie geldt vanaf 2020 ook voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling. Voor deze groep kan een soepele overgang worden vormgegeven.
• De terugleversubsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoede hernieuwbare elektriciteit en dus niet op het directe eigen verbruik achter de aansluiting. Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting, betalen kleinverbruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE.
• Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie ga ik uit van een terugverdientijd van gemiddeld circa 7 jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.
• Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hierbij wil het kabinet de regeling kosteneffectief inrichten om overstimulering te voorkomen.
• Uitgangspunt voor de uitvoering van de terugleversubsidie is om consumenten optimaal te faciliteren. Dat betekent dat er 1 loket komt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) waar kleinverbruikers een beschikking voor een terugleversubsidie kunnen aanvragen. De uitbetaling van de terugleversubsidie vindt plaats door de energieleveranciers via de energienota om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten.

Read more...

Utrecht wilt in 2025 op 20 procent van de daken zonnepanelen

Het nieuwe gemeentebestuur van Utrecht, bestaande uit Groenlinks, D66 en ChristenUnie, wilt in 2025 op 20 procent van de daken in Utrecht zonnepanelen hebben liggen.
De wens van het gemeentebestuur is om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden en wil dit realiseren door middel van deze stappen:

– De gemeentelijke energie-inkoop is in 2020 volledig verduurzaamd.
– In 2025 ligt op 20 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen.
– In 2030 is het Utrechtse systeem van stadsverwarming verduurzaamd.
– In 2030 zijn minimaal 40.000 bestaande woningen van het gas af.
– Het gemeentelijke vastgoed is in 2040 volledig verduurzaamd.

Over zonne-energie schrijft men verder: ‘Met de Utrechtse woningcorporaties maken we bij de nieuwe Prestatieafspraken ambitieuzere afspraken over het verduurzamen van hun vastgoed. Daarbij hoort het zoveel mogelijk plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van daken voor collectieve zonnepanelen. We vragen de corporaties om de snelste routekaart naar een energieneutrale voorraad, die ruim voor 2050 is uitgevoerd en waarbij de woonlasten voor de huurders per saldo niet stijgen.’

Read more...

Budget voorjaarsronde SDE+ regeling niet overschreden

De pot van 6 miljard euro voor de SDE+ subsidie is niet volledig opgegaan in de voorjaarsronde. In totaal is er voor 5,3 miljard euro subsidie aangevraagd waarvan aanvragen voor zonnepanelen veruit de meeste waren qua aantallen. Er kwamen maar liefst 4369 zonnepanelen aanvragen binnen wat goed was voor 2,57 gigawattpiek.

Het doel van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO) is om binnen 13 weken, voor de zomervakantie, alle aanvragers te laten weten of zij subsidie toegekend zullen krijgen voor hun zonnepanelen projecten. Terwijl de aanvragen voor SDE+ op het gebied van zonnepanelen gigantisch was, waren de aanvragen voor andere categorieën beduidend lager. Met name bij windenergie op land was het aantal aanvragen stukken lager. Echter moet er nog wel rekening worden gehouden dat de subsidie aanvraag van een aantal grootschalige windparken nog in de afrondende fase zitten en het indienen van de aanvraag in de volgende SDE+ rondes pas gerealiseerd gaat worden. Voor andere technologieën geldt dat als gevolg van de forse budgetten van de afgelopen jaren dusdanig veel beschikte projecten in (voorbereiding tot) aanbouw zijn dat het potentieel aan nieuwe projecten terug is gelopen.

Read more...

Nederland in top 10 van hernieuwbare energie-index RECAI

Nederland is van plek 15 naar 9 gegaan in de hernieuwbare energie-index RECAI (Renewable energy country attractiveness index ) van accountantsbureau Ernst & Young. De top 3 van die lijst wordt aangevoerd door China, met daarachter Amerika en Duitsland. India stond vorig jaar nog op de 2e plaats maar is nu gezakt naar plaats 4 vanwege het té ambitieuze zonne-energiedoel wat niet langer meer in verhouding staat met de importheffingen van 70 procent op buitenlandse zonnepanelen die het land aan het invoeren is.

De stijging van Nederland heeft volgens de onderzoekers te maken met de groeiende zonnepanelen markt en subsidieloze windparken op zee. Bovendien speelt het streven van de Nederlands overheid om het EU-doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 te halen ook een rol.

Read more...