zonnepanelen zuid

Europa: meer duurzame dan fossiele stroom door Coronacrisis

In de eerste helft van 2020 heeft Europa voor het eerst meer duurzame elektriciteit opgewekt dan fossiele stroom.

Met verschillende duurzame oplossingen werd 40% van de elektriciteit opgewekt in de eerste 6 maanden van 2020. In deze periode werd ook 34% van de elektriciteit opgewekt via fossiele brandstoffen. Een aanzienlijk deel van de overige elektriciteit komt uit kerncentrales.

De productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen daalde met 18%. ‘Dit markeert een symbolisch moment in de transitie van de Europese elektriciteitssector’, stelt Dave Jones, senior analist bij Ember. ‘Landen als Polen en Tsjechië worstelen met de vraag hoe je van kolen af kunt komen, er is nu een duidelijke manier. De nieuwe Europese Green Deal zal nieuwe investeringen opleveren in wind en zon en ook weggaan van steenkool.’

Read more...
SDE subsidie

Uitstel najaarsronde SDE++ 2020

Minister Wiebes meldt aan de Tweede Kamer de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie met 8 weken uit te stellen. De subsidieregeling opent nu 24 november.

Openingsdata
Onderstaande tabel bevat de openingsdata van de eerste subsidieronde van de SDE++. Er is 5 miljard euro budget beschikbaar.

Openstellingsronde SDE++ 2020Fasegrenzen €/ton CO₂
24 november, 9.00 uur70
30 november, 17.00 uur85
7 december, 17.00 uur180
14 december, 17.00 uur tot 17 december, 17.00 uur300
Read more...
zonnepanelen

ISDE-subsidie voor zonnepanelen op scholen

Minister Wiebes wil de (ISDE-)regeling in de loop van het jaar openstellen voor scholen, zorginstellingen en het mkb zodat deze makkelijker zonnepanelen kunnen plaatsen.

Belangrijke randvoorwaarde is wel dat zij een kleinverbruikersaansluiting hebben en hierdoor niet in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

8.500 scholen
Jeffrey van Poppel, directeur Stichting Schooldakrevolutie: ‘In totaal zijn er 8.500 primaire en voortgezet onderwijsscholen. Dit besluit van de minister is een geweldig signaal van de overheid om de verduurzaming bij scholen te versnellen. Nu hebben 1.650 scholen al zonnepanelen en wij verachten dat er minimaal 500 scholen voor eind 2021 ook gaan investeren in pv.’

Read more...
zonnepanelen schuin dak

Motie in Tweede Kamer aangenomen om gebouwen met zonnepanelen verzekerbaar te houden

De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid een motie van de Partij van de Arbeid (PvdA) aangenomen die de regering verzoekt om gebouwen met zonnepanelen verzekerbaar te maken.

De motie van PvdA-Kamerlid William Moorlag verzoekt de regering stappen te zetten die bevorderen dat de risico’s van zonnepanelen afnemen en belemmeringen weg te nemen om zonnepanelen onder de dekking van verzekeringen te houden en te brengen.

Afgelopen week ontstond opnieuw ophef rond de verzekering van zonnepanelen toen duidelijk werd dat schaatsstadion Thialf geen verzekering kan afsluiten omdat het zonnepanelen op zijn dak heeft. De verzekeringsmaatschappij heeft de brandverzekering van Thialf per eind mei ingetrokken, wat inmiddels al tot Kamervragen van GroenLinks heeft geleid.

De Tweede Kamer heeft nu in grote meerderheid de motie aangenomen die minister Wiebes verzoekt om actie te ondernemen. Bij de stemming in de Tweede Kamer hebben de VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, Partij voor de Dieren (PvdD), DENK, SGP, de fractie Krol/Van Kooten-Arissen en de fractie Van Haga zich voorstander getoond van de motie. PVV en Forum voor Democratie (FvD) stemden tegen.

Read more...

Recordproductie van zonnepanelen in zonnigste lente ooit

In de maand mei heeft zonne-energie opnieuw een record gevestigd. Op 28 mei dekte de zon ongeveer een zesde van de totale Nederlandse stroomvraag. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

In mei is 20 procent meer duurzame energie geproduceerd dan dezelfde maand vorig jaar. De toename van zonne-energie was het grootst.

Flink meer zonne-uren
De productie werd gestuwd door flink meer zon. Net als in april registreerde het KNMI ook in mei meer zonne-uren. In mei waren dat er 324, tegen 207 gemiddeld. Dat zorgde ook voor het nieuw record op donderdag 28 mei.

Meest zonnigste lente
In de mei maand mei kwam ongeveer 18 petajoule van het totale finale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Afgelopen maand was daarmee 29,1 procent van alle stroom in Nederland afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Zon was met 13 procent de belangrijkste producent van het duurzame deel van de stroom.

De hele lente was goed voor zonne-energie. De lente van 2020 was de zonnigste sinds het begin van de metingen in 1901. De afgelopen lente scheen de zon gemiddeld 805 uur, tegen 517 uur normaal. Daarmee is het record uit 2011 verbroken, meldt het weerinstituut.

Read more...
zonnepanelen auto

Lightyear en DSM werken samen aan zonnedaken op auto’s

Lightyear gaat samenwerken met DSM om de zonnedaken van de fabrikant van elektrische auto’s breder in de markt beschikbaar te maken. De bedrijven willen ze ook toepassen op bestelwagens en bussen.

Het partnerschap richt zich specifiek op de integratie van zonnedaken in allerlei verschillende elektrische voertuigen, zodat gebruikers hun voertuig direct met zonne-energie kunnen laden.

Pilots
De bedrijven starten daarbij met pilots voor klanten in de automobielindustrie en het openbaar vervoer.

De huidige wereldwijde markt voor elektrische voertuigen biedt volgens de 2 bedrijven een enorm potentieel voor groei. In 2019 werd de omvang geschat op meer dan 160 miljard Amerikaanse dollar en volgens internationale marktonderzoekers, waaronder Bloomberg, zal de waarde tegen 2027 meer dan 800 miljard Amerikaanse dollar bedragen. Lightyear en DSM willen daarbij helpen om 2 belangrijke hindernissen zien te overwinnen: het beperkte bereik van een elektrisch voertuig en de afhankelijkheid van het stroomnet.

725 kilometer
Lightyear ontwikkelde de technologie oorspronkelijk voor de zonnepanelen van Lightyear One. Bij de lancering in 2021 zal Lightyear One met een actieradius van 725 kilometer gelden als de meest efficiënte zonneauto ter wereld voor lange afstanden. Het zonnedak bestaat uit 5 vierkante meter geïntegreerde zonnecellen die worden beschermd door ultrasterk, dubbel gebogen veiligheidsglas. Die zonnecellen vangen continu zonlicht op, ongeacht of de auto rijdt of stilstaat. Dit betekent dat het zonnedak in een geoptimaliseerd voertuig zoals Lightyear One genoeg energie kan genereren voor gemiddeld 70 tot 90 procent van de afgelegde kilometers op jaarbasis.

De geleidende backsheet van DSM vormt een integraal onderdeel van het zonnedak en maakt het mogelijk om alle aansluitingen van de zonnecellen op de achterkant van het paneel te plaatsen. Zo kan de hele voorkant worden gebruikt om zonlicht op te vangen. Dit verkleint de elektrische verliezen tussen de zonnecellen en de module, waardoor er 3 procent meer vermogen kan worden geleverd.

Read more...