SDE subsidie

Uitstel najaarsronde SDE++ 2020

Minister Wiebes meldt aan de Tweede Kamer de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie met 8 weken uit te stellen. De subsidieregeling opent nu 24 november.

Openingsdata
Onderstaande tabel bevat de openingsdata van de eerste subsidieronde van de SDE++. Er is 5 miljard euro budget beschikbaar.

Openstellingsronde SDE++ 2020Fasegrenzen €/ton CO₂
24 november, 9.00 uur70
30 november, 17.00 uur85
7 december, 17.00 uur180
14 december, 17.00 uur tot 17 december, 17.00 uur300