zonnepanelen zuid

Europa: meer duurzame dan fossiele stroom door Coronacrisis

In de eerste helft van 2020 heeft Europa voor het eerst meer duurzame elektriciteit opgewekt dan fossiele stroom.

Met verschillende duurzame oplossingen werd 40% van de elektriciteit opgewekt in de eerste 6 maanden van 2020. In deze periode werd ook 34% van de elektriciteit opgewekt via fossiele brandstoffen. Een aanzienlijk deel van de overige elektriciteit komt uit kerncentrales.

De productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen daalde met 18%. ‘Dit markeert een symbolisch moment in de transitie van de Europese elektriciteitssector’, stelt Dave Jones, senior analist bij Ember. ‘Landen als Polen en Tsjechië worstelen met de vraag hoe je van kolen af kunt komen, er is nu een duidelijke manier. De nieuwe Europese Green Deal zal nieuwe investeringen opleveren in wind en zon en ook weggaan van steenkool.’