zonnepanelen zuid

Europa: meer duurzame dan fossiele stroom door Coronacrisis

In de eerste helft van 2020 heeft Europa voor het eerst meer duurzame elektriciteit opgewekt dan fossiele stroom.

Met verschillende duurzame oplossingen werd 40% van de elektriciteit opgewekt in de eerste 6 maanden van 2020. In deze periode werd ook 34% van de elektriciteit opgewekt via fossiele brandstoffen. Een aanzienlijk deel van de overige elektriciteit komt uit kerncentrales.

De productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen daalde met 18%. ‘Dit markeert een symbolisch moment in de transitie van de Europese elektriciteitssector’, stelt Dave Jones, senior analist bij Ember. ‘Landen als Polen en Tsjechië worstelen met de vraag hoe je van kolen af kunt komen, er is nu een duidelijke manier. De nieuwe Europese Green Deal zal nieuwe investeringen opleveren in wind en zon en ook weggaan van steenkool.’

Read more...
SDE subsidie

Uitstel najaarsronde SDE++ 2020

Minister Wiebes meldt aan de Tweede Kamer de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie met 8 weken uit te stellen. De subsidieregeling opent nu 24 november.

Openingsdata
Onderstaande tabel bevat de openingsdata van de eerste subsidieronde van de SDE++. Er is 5 miljard euro budget beschikbaar.

Openstellingsronde SDE++ 2020Fasegrenzen €/ton CO₂
24 november, 9.00 uur70
30 november, 17.00 uur85
7 december, 17.00 uur180
14 december, 17.00 uur tot 17 december, 17.00 uur300
Read more...

Bekijk ons dak

Ons eigen dak is onze showroom! We kunnen u laten zien hoe onze zonnepanelen installatie is aangelegd door middel van een foto rapportage. Op ons dak liggen op dit moment 180 zonnepanelen, 6 SMA omvormers zorgen er voor dat de opgeleverde energie wordt omgezet in elektriciteit voor het lichtnet. Eviax draait op zonne-energie!

Voorbereidingen

Montage materiaal, klaar voor de installatie Eerste rij iFIX'en
Zonnepanelen, montage systemen, bekabeling en ballast worden op het dak gehesen en neergelegd.

grind dak met iFIX'en installatie grind dak kabelgoot

Zoals u kunt zien zijn alle iFIX’en aan elkaar gekoppeld, op deze manier wordt het gewicht over de installatie verdeelt en is er minder ballast nodig om de zonnepanelen op de plaats te houden.

Al het montage materiaal is geplaatst en de panelen zijn geïnstalleerd.
De zonnepanelen zijn in serie aangesloten en de bekabeling wordt netjes weggevoerd middels verhoogde kabelgoten, zo worden de kabels niet aangetast door staand water.

omvormers voor de installatie

Om 180 zonnepanelen aan het lichtnet te koppelen is er voor 6 SMA omvormers gekozen. De panelen zijn verdeeld in 6 groepen en komen elk bij één omvormer uit.

Read more...
zonnepanelen plat dak

2100 zonnepanelen – Oosterberg, Apeldoorn

Begin Maart is de stroomschakelaar om gegaan van een enorme installatie van 2.100 zonnepanelen op het dak van Technische Groothandel Oosterberg te Apeldoorn.

Bij dit project is er gebruik gemaakt van het iFIX montage systeem, de keuze van Oosterberg om iFIX te gebruiken is om de simpele reden is dat wij de garantie geven tot 23 meter hoogte.
Daarnaast waren de installateurs 5 dagen eerder klaar dan gepland!

Read more...