zonnepanelen subsidie

In 2019 meer PV-panelen geplaatst dan gedacht

Het vermogen aan zonnepanelen dat in 2019 geplaatst is via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is door CertiQ gecorrigeerd van 1.581,3 naar 1.636,3 megawattpiek. Een toename van 55,0 megawattpiek.