zonnepanelen

ISDE-subsidie voor zonnepanelen op scholen

Minister Wiebes wil de (ISDE-)regeling in de loop van het jaar openstellen voor scholen, zorginstellingen en het mkb zodat deze makkelijker zonnepanelen kunnen plaatsen.

Belangrijke randvoorwaarde is wel dat zij een kleinverbruikersaansluiting hebben en hierdoor niet in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

8.500 scholen
Jeffrey van Poppel, directeur Stichting Schooldakrevolutie: ‘In totaal zijn er 8.500 primaire en voortgezet onderwijsscholen. Dit besluit van de minister is een geweldig signaal van de overheid om de verduurzaming bij scholen te versnellen. Nu hebben 1.650 scholen al zonnepanelen en wij verachten dat er minimaal 500 scholen voor eind 2021 ook gaan investeren in pv.’

Read more...
zonnepanelen schuin dak

Motie in Tweede Kamer aangenomen om gebouwen met zonnepanelen verzekerbaar te houden

De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid een motie van de Partij van de Arbeid (PvdA) aangenomen die de regering verzoekt om gebouwen met zonnepanelen verzekerbaar te maken.

De motie van PvdA-Kamerlid William Moorlag verzoekt de regering stappen te zetten die bevorderen dat de risico’s van zonnepanelen afnemen en belemmeringen weg te nemen om zonnepanelen onder de dekking van verzekeringen te houden en te brengen.

Afgelopen week ontstond opnieuw ophef rond de verzekering van zonnepanelen toen duidelijk werd dat schaatsstadion Thialf geen verzekering kan afsluiten omdat het zonnepanelen op zijn dak heeft. De verzekeringsmaatschappij heeft de brandverzekering van Thialf per eind mei ingetrokken, wat inmiddels al tot Kamervragen van GroenLinks heeft geleid.

De Tweede Kamer heeft nu in grote meerderheid de motie aangenomen die minister Wiebes verzoekt om actie te ondernemen. Bij de stemming in de Tweede Kamer hebben de VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, Partij voor de Dieren (PvdD), DENK, SGP, de fractie Krol/Van Kooten-Arissen en de fractie Van Haga zich voorstander getoond van de motie. PVV en Forum voor Democratie (FvD) stemden tegen.

Read more...

Recordproductie van zonnepanelen in zonnigste lente ooit

In de maand mei heeft zonne-energie opnieuw een record gevestigd. Op 28 mei dekte de zon ongeveer een zesde van de totale Nederlandse stroomvraag. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

In mei is 20 procent meer duurzame energie geproduceerd dan dezelfde maand vorig jaar. De toename van zonne-energie was het grootst.

Flink meer zonne-uren
De productie werd gestuwd door flink meer zon. Net als in april registreerde het KNMI ook in mei meer zonne-uren. In mei waren dat er 324, tegen 207 gemiddeld. Dat zorgde ook voor het nieuw record op donderdag 28 mei.

Meest zonnigste lente
In de mei maand mei kwam ongeveer 18 petajoule van het totale finale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Afgelopen maand was daarmee 29,1 procent van alle stroom in Nederland afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Zon was met 13 procent de belangrijkste producent van het duurzame deel van de stroom.

De hele lente was goed voor zonne-energie. De lente van 2020 was de zonnigste sinds het begin van de metingen in 1901. De afgelopen lente scheen de zon gemiddeld 805 uur, tegen 517 uur normaal. Daarmee is het record uit 2011 verbroken, meldt het weerinstituut.

Read more...