zonnepanelen schuin dak

Motie in Tweede Kamer aangenomen om gebouwen met zonnepanelen verzekerbaar te houden

De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid een motie van de Partij van de Arbeid (PvdA) aangenomen die de regering verzoekt om gebouwen met zonnepanelen verzekerbaar te maken.

De motie van PvdA-Kamerlid William Moorlag verzoekt de regering stappen te zetten die bevorderen dat de risico’s van zonnepanelen afnemen en belemmeringen weg te nemen om zonnepanelen onder de dekking van verzekeringen te houden en te brengen.

Afgelopen week ontstond opnieuw ophef rond de verzekering van zonnepanelen toen duidelijk werd dat schaatsstadion Thialf geen verzekering kan afsluiten omdat het zonnepanelen op zijn dak heeft. De verzekeringsmaatschappij heeft de brandverzekering van Thialf per eind mei ingetrokken, wat inmiddels al tot Kamervragen van GroenLinks heeft geleid.

De Tweede Kamer heeft nu in grote meerderheid de motie aangenomen die minister Wiebes verzoekt om actie te ondernemen. Bij de stemming in de Tweede Kamer hebben de VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, Partij voor de Dieren (PvdD), DENK, SGP, de fractie Krol/Van Kooten-Arissen en de fractie Van Haga zich voorstander getoond van de motie. PVV en Forum voor Democratie (FvD) stemden tegen.