zonnepanelen plat dak

297 Zonnepanelen – WV Trappen, Nijkerk

Opnieuw heeft ons team zijn passie kunnen uitoefenen en dit keer bij WV Trappen in Nijkerk. Hiermee is onze klant erg tevreden met de samenwerking en resultaten.

De eerste zonnepaneel is begin december geplaatst op het dak van WV Trappen. Het dak van WV Trappen is voorzien van bitumen dakbedekking, waardoor er gekozen is voor het iFIX montage systeem die speciaal is ontwikkeld voor bitumen dakbedekking. Wilt u weten welke voordelen het iFIX montage systeem heeft? Klik hier voor de beste montage systeem voor plat dak.

Totaal heeft ons team 297 zonnepanelen en 334 iFIX montage sytemen geplaatst op het plattedak van WV Trappen.

 

 

Read more...

Openingstijden: Feestdagen

Openingstijden: Feestdagen

Eviax wenst haar klanten, bezoekers en leveranciers fijne feestdagen en een zalig uiteinde.

Tijdens de feestdagen handteren wij de volgende openingstijden:
– Maandag 25 December – Gesloten
– Dinsdag 26 December – Gesloten
– Woensdag 27 December – 08:30 tot 17:00
– Donderdag 28 December – 08:30 tot 17:00
– Vrijdag 29 December – Gesloten
– Maandag 1 Januari – Gesloten

Read more...

SDE subsidie 2018 geplubliceerd

Vraag SDE subsidie 2018 aan

Het budget voor de SDE+ voorjaarsronde 2018 is opnieuw € 6 miljard. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde verwacht. De minister is van plan om eenzelfde budget beschikbaar te stellen.

Begin juni informatie over tweede openstelling

De SDE+ subsidie 2018 start op 13 Maart 2018. Een aantal weken voor de openstelling van de najaarsronde kunt Eviax de concept subsidieaanvraag klaarzetten. Afhankelijk van onze marktanalyse, ervaring, actuele kostprijs van zonnepanelen en de wens van de opdrachtgever bepalen wij de inschrijfhoogte van uw aanvraag.

Gebruik maken van financiële voordelen? 

 

Read more...

Elektro Vakbeurs 2017 – Uitnodiging

 

uitnodiging elektro vakbeurs 2017

Laatste ontwikkelingen van zonne-energie
In Hardenberg, 12,13 en 14 december

Innovatie in glas: zonne-energie en daglicht tegelijk

Transparante zonnepanelen
UV Reductie / Zonwerend
30 jaar levensduur
Ontwerp op maat

 

*Download factsheet:
Thin-film zonnepaneel in glas

 

Experts in zonne-energie projecten voor platte daken

Windtunnel getest
Lage dakbelasting
Geen doorboring dakbedekking
Installeren zonder gereedschap

 

*Download:
iFIX factsheet

Bezoek ons GRATIS!
Registratiecode: 61700025397
Registreer nu!
adres Solar Solutions: Stelling 1, 2141 SB&bsp;&nbps;Vijfhuizen

Energieweg 2, 7772 TV  Hardenberg

 

Read more...

"Nul op de meter" wat houdt dat in voor u?

“Nul op de meter” wat houdt dat in voor u?

Nul op de meter is een modern concept waarbij gestreefd wordt naar een zo energieneutraal mogelijk gebouw (RVO, 2015), (Wikipedia, 2016).
Dankzij toepassing van nieuwe materialen en technieken wordt het steeds beter mogelijk om het energieverbruik, -verlies en de energieopbrengst te optimaliseren.
Dit concept wordt bij elk nieuw project herzien en verbeterd, waardoor elk nieuw gebouw gebruik maakt van betere technieken en daarmee energieneutraler is dan het vorige (RVO, 2015).

Wat is energieneutraal eigenlijk?

De definitie van energieneutraal is: “evenveel energie gebruiken als dat men zelf opwekt” (Woorden.org, 2014).

Deze definitie is natuurlijk erg versimpeld, maar beschrijft de kern van het moderne bouw concept uitstekend. Hoe wordt een gebouw energieneutraal?

Om energie te besparen wordt er begonnen met de isolatie waarden van de “schil” te verbeteren. Verticale delen als glas en overige wanden, evenals de horizontale delen als de vloer en het dak hebben een grote invloed op het resultaat en dienen op elkaar te worden afgestemd.

Aan de andere kant wordt energie opgewekt middels zonnepanelen op het dak of aan de gevel.
In deze tijd zijn zonnepanelen een zeer gunstige investering voor bedrijven, gezien er afgelopen jaar veel subsidie vrij is gekomen.

Eén van de grootste veranderingen in de nieuwbouw is de realisatie van panden zonder gasaansluiting.
“Volgens veel koplopers in de bouwwereld worden de beschikbaarheid en prijs van aardgas meer en meer gewis” (RVO, 2015).
Niet bij elk nieuwbouw pand wordt er gekozen om zonder gasaansluiting verder te gaan, maar het wordt wel steeds vaker een optie!

Richtlijnen

Voor het bouwen van nieuwbouw panden worden richtlijnen opgesteld door de gemeente, waar aan het gebouw getoetst wordt (GPR).
De betreffende criteria zijn energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van het gebouw.
Waar de GPR kritisch kijkt naar alle aspecten van het gebouw, wordt de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) gebruikt om energie en isolatie specifiek te meten.Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar het verlies van energie of het opwekken van energie, maar ook naar de gebruikte materialen.

Energieneutraal als bedrijfsdoelstelling

We realiseren op dit moment een “Solar Experience Centre” op de zichtlocatie Richelleweg, in Soesterberg.
Met dit nieuwbouw pand stellen we een duidelijke doelstelling, er wordt een maatschappelijk verantwoord gebouw neergezet dat in elk aspect milieubewust en energieneutraal is.

Om dit te realiseren ondergaan we een complex proces waarin techniek, materiaal, het productieproces van het materiaal en haar leveranciers, zorgvuldig gekozen worden.

Wat maakt het gebouw zo speciaal?

Zoals al eerder benoemd, worden er gebouwen neergezet zonder gasaansluiting.
In ons geval geldt het zelfde, geen gas. Alle apparatuur functioneert middels een elektrische aansluiting.Energieneutraal nieuwbouwpand van Eviax

Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een warmtewisselaar, welke de lucht ververst en zodoende de koude verse lucht opwarmt met de warme lucht die reeds aanwezig is in het gebouw.

Energie wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak. Deze sturen een warmte pomp aan die op zijn beurt warmte genereert waarbij energie vrijkomt.
Die energie kan vervolgens weer gebruikt worden!

Naast het verminderen van het energieverbruik en het zelf opwekken van energie, worden er ook materialen gebruikt met een verhoogde isolerende werking.
Zoals het eerder genoemde driedubbele glas en speciaal ontwikkelde GreenPanel® wandplaten.

De gemeente heeft de GPR en EPC getoetst aan onze plannen.
We kunnen met trots zeggen dat het gebouw op alle vlakken (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) hoger presteert dan de gestelde norm!

We verwachten dat we onze deuren van het nieuwe pand te openen in oktober 2016.
Kom dan gerust langs om een kijkje te nemen in ons Solar Experience Centre!

Bronnen

Read more...

‘Energierekening volgend jaar 70 euro hoger’

De Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt harder dan verwacht. Eind vorig jaar stond nog in een nota van het kabinet dat de ODE in 2018 voor een gemiddeld huishouden 93 euro per jaar zou bedragen. Dit bedrag stijgt nu waarschijnlijk toch naar 108 euro per jaar, blijkt uit een nieuw wetsvoorstel van minister Kamp. Daarnaast staat er een extra verhoging van de energiebelasting op de planning, wat leidt tot nog eens 20 euro extra kosten per jaar. Wijzigingen in energietarieven buiten beschouwing gelaten, zorgt dit ervoor dat de gemiddelde energierekening volgend jaar met bijna zeven tientjes omhooggaat. Dat meldt energievergelijker Pricewise. “De verwachte stijging in de zorgpremies is al weken een gevoelig discussiepunt in alle media. Maar dat we volgend jaar zeventig euro extra moeten neertellen op onze energierekening, wordt bijna niet belicht,” aldus Hans de Kok, directeur van Pricewise.

De ODE is een belastingopslag die de overheid in 2013 heeft ingevoerd om investeringen in duurzame energie te subsidiëren en daardoor de hernieuwbare energiedoelen uit het Energieakkoord te kunnen realiseren. Het bedrag dat nodig is voor deze investeringen ligt elk jaar hoger, waardoor ook de ODE omhooggaat. Volgend jaar moet er ruim 1 miljard euro opgehaald worden. In een nota uit 2016 werden de verwachte ODE-tarieven tot en met 2023 opgesteld, maar de tarieven voor 2018 vallen nu toch hoger uit. Dat blijkt althans uit een wetsvoorstel van minister Kamp. Daar is wel een verklaring voor. De ODE-tarieven worden elk jaar vastgesteld op basis van de actuele gebruikscijfers van het CBS. Nu blijkt dat het gas- en elektriciteitsverbruik is gedaald ten opzichte van de eerdere inschatting. Daardoor moeten de tarieven iets hoger worden vastgesteld, zodat alsnog die opbrengst van ruim een miljard wordt gerealiseerd. Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas, gaat hierdoor op jaarbasis in 2018 niet zoals verwacht 92,57 euro betalen, maar 107,63 euro. Dat is bijna vijftig euro meer dan een huishouden in 2017 betaalt aan ODE.

Niet alleen de ODE stijgt flink, ook de energiebelasting zal in 2018 en 2019 hoger liggen. Er is namelijk een tijdelijke stijging van de energiebelasting nodig om de doelstellingen van het Energieakkoord te behalen. Het gaat dan om 200 miljoen euro die nodig is voor energiebesparing bij woningcorporaties, met als doel dat ook huurders hun energierekening omlaag kunnen krijgen. Om dit te realiseren is er op korte termijn meer geld nodig, wat in dit geval wordt opgehaald door de energiebelasting in 2018 en 2019 te verhogen. Het is de bedoeling dat de energiebelasting in 2020 weer wordt verlaagd. De precieze stijging is terug te vinden in de ramingstoelichtingen bij het Belastingplan 2018 en in de tabel op Pricewise.nl.

Bij elkaar opgeteld betaalt een gemiddeld huishouden hierdoor in 2018 maar liefst 1.014,91 euro aan belastingen over het energieverbruik, exclusief de verbruiks- en netwerkkosten voor elektriciteit en gas zelf. De overheid komt huishoudens nog wel tegemoet met een belastingvermindering die geldt per elektriciteitsaansluiting. In 2017 was deze 373,33 euro per jaar. In 2018 blijft dit bedrag vooralsnog ongewijzigd. Hiermee komt het totaal aan energiebelastingen en ODE per huishouden in 2017 op 574,05 euro en in 2018 op 641,58 euro. “De belasting beslaat ongeveer dertig procent van de totale energierekening, en dat deel wordt op deze manier alleen maar groter,” vertelt Hans de Kok. “Huishoudens betalen hiermee een groot gedeelte van de kosten van de energietransitie, terwijl ze al relatief zwaar belast worden,” voegt De Kok toe.

Bedrijven die erg veel energie verbruiken, betalen namelijk juist een verlaagd gestaffeld tarief aan ODE en energiebelasting. In sommige categorieën is dat tarief zelfs lager dan werd verwacht in 2016. Het Nederlandse bedrijfsleven betaalt weinig voor verduurzaming van de energievoorziening. Het ontvangt zelfs driekwart van de subsidies. In een debat over de lastenverdeling gaf de minister aan dat “de energieprijs voor bedrijven in Nederland de afgelopen jaren is gedaald, zeker ten opzichte van andere Europese landen. Dat is goed voor de concurrentiepositie,” zegt Kamp.

Hans de Kok betwijfelt of dit een eerlijke verdeling is. “De verdeling van de kosten voor de energietransitie is een politieke keuze. Nu geldt dat de ODE voor vijftig procent door huishoudens wordt betaald, en voor vijftig procent door bedrijven. Bedrijven betalen dus naar verhouding minder mee aan de ODE vergeleken met de hoeveelheid energie die ze verbruiken. En dat terwijl de energierekening voor huishoudens steeds hoger wordt. Overigens geldt voor de energiebelasting hetzelfde; ook deze belasting is degressief, wat inhoudt dat grootverbruikers relatief gezien minder betalen. Het motto ‘de verbruiker betaalt’ gaat hier dus niet helemaal op.”

Hoe de stijging van de ODE de komende jaren gaat verlopen, is nog niet te zeggen. In de nota van minister Kamp uit 2016 staan de ODE-tarieven vermeld die nodig zijn tot en met 2023. Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 1.500 m³ gas en 3.500 kWh stroom zou 219,62 euro aan ODE moeten betalen in 2023. “Gezien het recente voorstel tot verdere verhoging van de energiebelasting en de ODE, zijn aanpassingen voor volgende jaren niet uit te sluiten,” vertelt Hans de Kok. “In ieder geval zien we dat er in de afgelopen jaren een flinke stijging is geweest in zowel de ODE als de energiebelasting. Sinds de introductie van de ODE is deze voor een gemiddeld huishouden gestegen van 8,83 euro per jaar in 2013 naar een verwacht bedrag van 107,63 euro in 2018. De energiebelasting op stroom en gas stijgt in diezelfde periode van 831,33 euro naar 907,28 euro per jaar, exclusief de heffingskorting. Die stijgende trend zal zich waarschijnlijk wel voortzetten de komende jaren.”


bron:http://www.energienieuws.info/2017/10/energierekening-volgend-jaar-70-euro.html

Read more...

Prijs zonnepanelen blijft dalen

De prijs van zonnepanelen is afgelopen jaar met bijna tien procent gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. In 2016 is het aantal woningen met zonnepanelen met vijfentwintig procent gestegen. Er kwamen ruim 100.000 daken met zonnepanelen bij.

“Een set van tien panelen kost nu 4.400 euro, in 2016 was dat nog 4.600 euro”, aldus woordvoerder Mariken Stolk. Daarbij is het vermogen per paneel gestegen van 260 Wattpiek in 2016 naar 270 Wattpiek per paneel in 2017. Samen levert dit een prijsdaling van bijna tien procent op.

Eind 2016 hadden ruim 500.000 huizen zonnepanelen, een jaar eerder 400.000. Er zijn nu bijna vijf keer zoveel panelen als in 2010. Elf procent van de huizen met een eigen dak heeft er zonnepanelen op liggen.

Milieu Centraal rekende dit uit op basis van het geïnstalleerde vermogen aan zonnestroom, in combinatie met een inschatting over het vermogen per paneel en het gemiddeld aantal zonnepanelen dat mensen hebben.

Uit gegevens van het CBS blijkt dat eind vorig jaar 2 GW aan vermogen van zonnepanelen in Nederland stond. De totale opbrengst is ruim 1,5 miljard kWh per jaar, genoeg voor het stroomverbruik van 470.000 huishoudens. Twee derde daarvan is geïnstalleerd op woonhuizen, de rest ligt op daken van bedrijven of boeren en in grootschalige zonneweiden.


Bron: http://www.energienieuws.info/2017/10/prijs-zonnepanelen-blijft-dalen.html

Read more...

SDE+ maakt recordaantal duurzame energieprojecten mogelijk

sde+ subsidieAan een recordaantal van 4.530 projecten is in het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde afgelopen najaar (2.197) en een verviervoudiging ten opzichte van de voorjaarsronde 2016 (986). Voor het eerst zijn projecten met opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen qua verstrekt budget (2,8 miljard euro) koploper. Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa in Nederland via deze SDE+ ronde met maximaal 5,8 miljard euro.

Minister Kamp: “Technologieën om elektriciteit uit zonlicht op te wekken, hebben een steeds lagere kostprijs. Het is goed om te zien dat mede als gevolg daarvan de bijdrage van zonnestroom aan de Nederlandse energieproductie duidelijk is toegenomen en nu zelfs het grootste aandeel heeft binnen deze ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Met bovendien een recordaantal projecten dragen bedrijven en instellingen fors bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord.”

De toegewezen projecten in deze voorjaarronde dragen, bij volledige realisatie, met een productie van 21,4 petajoule (PJ) per jaar bij aan de Nederlandse energievoorziening. Dit komt overeen met een bijdrage van 1,1 %-punt aan het aandeel hernieuwbare energie. Nederland heeft in het Energieakkoord een aandeel van veertien procent hernieuwbare energie als doel in 2020 en zestien procent in 2023 afgesproken. Voor deze ronde van de SDE+ was voor bijna 7,1 miljard euro aan projecten ingediend.

Alle SDE+ projecten uit de voorjaarsronde zijn te bekijken op een interactieve kaart.

 

Zoveel mogelijk duurzame energie voor zo laag mogelijke kosten

De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. Het totale budget van de SDE+ (twaalf miljard euro) is dit jaar met drie miljard euro verhoogd ten opzichte van 2016.

In totaal is er met de SDE+ rondes, inclusief wind op zee vanaf 2008 tot en met de voorjaarsronde 2017 in totaal aan circa 29.500 projecten subsidie toegekend. Bijna een kwart van deze projecten is inmiddels gerealiseerd. 62% van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 14% van de projecten waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven, is geconcludeerd dat realisatie niet mogelijk bleek. Deze beschikkingen zijn vervolgens ingetrokken. Sommige van deze projecten hebben in latere rondes opnieuw een subsidiebeschikking aangevraagd en gekregen.

 

Najaarsronde SDE+ in oktober 2017 open

Ook in het najaar kunnen bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren, weer gebruik maken van de SDE+ regeling. Inschrijving voor de najaarsronde van de SDE+ is geopend van 3 oktober tot 26 oktober 2017. Er is voor de projecten een budget van zes miljard euro beschikbaar.


Bron: https://www.duurzaamnieuws.nl/sde-maakt-recordaantal-duurzame-energieprojecten-mogelijk/

Read more...