Hoe milieu, duurzaamheid en transitie samen een nieuwe economie maken

gemene goed economie nieuwe economie

Er zijn veel verschillende manieren om naar de wereld te kijken. Wie zijn blik richt op een duurzame wereld ziet een wereld waarin iedereen een eerlijk aandeel heeft in welvaart, gezondheid en geluk. Met een rijke natuur en een veilig klimaat. Die zo georganiseerd is dat we die weelde ook kunnen volhouden.

Mensen hebben een bijzondere plek in de wereld, want we kunnen waarde maken. Om die waarde te kunnen produceren, meten en ruilen is de economie ontstaan. Met die economie is het in de loop van de tijd verkeerd gegaan: ze hield zich nog maar met één waarde bezig, geld. En met veel andere waarden ging het helemaal fout.

Dat voelden we goed in de vorige eeuw, toen er veel schade aan de natuur ontstond en veel leven verloren ging door vervuiling. Bezorgde mensen vonden elkaar toen in de milieubeweging.

 

Van bescherming via begrip naar actieve transitie

Zij maakten zich vooral zorgen over de schade die onze economische activiteit toebracht aan de wereld om ons heen. Naast directe actie om het milieu te beschermen, werd er gaandeweg ook steeds meer nagedacht over het organiseren van de samenleving op een manier die verdere schade voorkomt. Inclusief de schade onder mensen. Die ideeën kregen vorm in het begrip duurzaamheid.

Nu zoeken we actief naar wegen om die staat van duurzaamheid te bereiken. Daar is veel verandering voor nodig. Dat noemen we transitie, de overgang naar een samenleving die zo is georganiseerd dat we welvaart, geluk en gezondheid voor iedereen ook in de toekomst kunnen garanderen. Daar is vooral een nieuwe vorm van economie voor nodig.

In die nieuwe economie hebben milieu, duurzaamheid en transitie ieder een belangrijk aandeel. Milieu en klimaat zijn onze fysieke omgeving die we beschermen tegen schade als gevolg van eenzijdig economisch handelen. Hoe we eerlijk met elkaar en zonder schade aan onze omgeving kunnen werken en leven beschrijven we in termen van duurzaamheid. In de transitie voeren we die ideeën uit. Het resultaat is een nieuwe economie die ons in staat stelt om iedereen welvarend, gelukkig en gezond te laten zijn zonder dat we daarmee onze planeet verwoesten.

 

Hoe ziet de nieuwe economie er uit?

Er zijn inmiddels vele honderden, misschien wel duizenden analyses gemaakt van wat er mis is met de huidige economie. Bijna alle conclusies noemen de eenzijdige focus op groei van geld en producten; de scheve verdeling van inkomen en bezit; het vernietigen van milieu, klimaat en menselijk welzijn.

Waar we heen willen is ook heel duidelijk: het is precies het tegenovergestelde van wat er tot nu toe gebeurt. We willen aandacht voor álle vormen van waarde, we willen ons milieu en het klimaat beschermen en we willen alle mensen eerlijk laten delen in welvaart en geluk. En dat willen we tot in lengte van jaren kunnen volhouden.

 

Ondersteboven

Voor sommige mensen is dat de wereld op zijn kop. Vooral voor traditionele economen, die ondernemers zien als de soldaten van geldwereld. Het enige doel van ondernemen is geld verdienen voor de aandeelhouders, vond de invloedrijke econoom Milton Friedman.

Hij was de bron voor de economische denkbeelden van onder andere Ronald Reagan en Margaret Thatcher, en zo ook de grondlegger van de crisis waar we nu nog steeds in zitten.

De economie letterlijk ondersteboven zetten is ook het beeld dat de Oostenrijker Christian Felber gebruikt. Hij spreekt over de Gemene Goed economie, met als belangrijkste doel om de hele samenleving rijker te maken, in plaats van een paar mensen en bedrijven. Hij zet TAPAS (There Are Plenty Alternative Solutions) tegenover Thatcher’s TINA (There Is No Alternative).

Hij zet een simpele maar effectieve denkrichting tegenover de rigide doctrine van de neoliberale markteconomie. En hij geeft eenvoudige instrumenten waarmee ook het kleinste bedrijfje inzicht krijgt en kan geven over de waarden die het voortbrengt.

 

Samen werken aan meer waarde

Het concept van de Gemene Goed economie biedt zo een structuur waarin de talloze initiatieven die al op een betere wereld gericht zijn, samen kunnen werken in een nieuwe economie. Die schept een waaier aan waarden die aan de hele samenleving ten goede komen.

Het meest bijzondere is misschien wel dat het omkeren van de denkrichting de deelname van bestaande bedrijven niet uitsluit. Juist meegaan in de nieuwe economie vergroot de overlevingskans en het bestaansrecht van die bedrijven.

 

Race naar de bodem

De logica daarachter is heel helder. Het huidige economische model gaat uit van concurrentie. De winnaar is het bedrijf dat het goedkoopste produceert. Om kosten te drukken wordt er gewerkt met zo weinig mogelijk mensen en wordt er zo min mogelijk belasting betaald. In de race naar de bodem gaan veel bedrijven failliet.

Zowel de concurrerende ondernemingen als de bedrijven die het niet volhouden, stoten arbeidsplaatsen af. Die komen allemaal ten laste van de overheid, die steeds minder belastinginkomsten ontvangt. Door toenemende concurrentie worden de lonen voor de overblijvende banen steeds lager. Mensen met en mensen zonder werk worden massaal armer.

Het groeiende leger nieuwe armen is steeds minder in staat om producten af te nemen van de bedrijven, die feitelijk hun eigen markt opeten. En de overheden zijn door teruglopende inkomsten en toenemende lasten niet langer in staat om de infrastructuur te onderhouden die bedrijven nodig hebben om te opereren.

 

Als een ecosysteem

In een economie op basis van samenwerking en meervoudige waarden werken bedrijven er met elkaar aan om een balans te houden tussen inkomen, werkgelegenheid en welzijn (wat mensen helpt om optimaal te presteren). Immers, het streven naar maximale winst gaat ten koste van werkgelegenheid en welzijn, dus het verstoort de balans. Zo’n bedrijf zou worden bijgestuurd of het verdwijnt, want het is een bedreiging voor het hele systeem.

De nieuwe economie lijkt sterk op een natuurlijk ecosysteem. Bedrijven en organisaties groeien als soorten en individuen tot een optimale omvang is bereikt. Die omvang staat in directe relatie met de omgeving en het evenwicht wordt bepaald door veel verschillende factoren. Elke factor heeft een eigen waarde. De balans verschuift soms zonder verstoord te raken. Alleen door extreme invloeden van buitenaf vindt massale sterfte plaats.

De beste plek voor een boom is in het bos. Het bos zorgt voor de juiste omgeving voor nieuwe bomen om te groeien. Dat begrijpt iedereen. De huidige economie produceert bomen die alles om zich heen vernietigen en die allemaal de grootste willen worden. Hoe dat zou kunnen werken proberen economen uit te leggen. Ik begrijp dat in elk geval niet.

 


Bron: https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-milieu-duurzaamheid-en-transitie-samen-een-nieuwe-economie-maken/

Auteur: Peter van Vliet

 

Read more...

Schooldakrevolutie wil zonnepanelen op alle scholen

Stichting Schooldakrevolutie is in ver gevorderde gesprekken met de private sector om financiering mogelijk te maken waarmee alle geschikte Nederlandse schooldaken kunnen worden voorzien van zonnepanelen.

Uit onderzoek van de Schooldakrevolutie blijkt dat een eenmalige investering van €100 miljoen nodig is om de ca. 6000 scholen in Nederland die nog geen zonnepanelen hebben te voorzien van hun eigen duurzame energiebron. Met 50 zonnepanelen per school zal dit naar verwachting 25 jaar lang een besparing van €10 miljoen per jaar opleveren. Indien de overheid bereid is €50 miljoen (€ 12,5 miljoen per kabinetsjaar) ter beschikking te stellen is Rabobank bereid om, eventueel samen met andere banken, de overige €50 miljoen te financieren.

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank en medeoprichter van Stichting Schooldakrevolutie

“Het investeren in zonnepanelen op scholen levert op alle fronten voordeel: het verduurzaamt hun energievoorziening, het vergoot het bewustzijn onder scholieren en de kostenbesparing kan ten goede komen aan beter onderwijs, de kerndoelstelling van scholen. Op deze manier dragen we samen bij aan de verduurzamingsagenda van Nederland.”

De Stichting Schooldakrevolutie coördineert financiering en logistieke implementatie van het project om scholen zo veel mogelijk zorg uit handen te nemen, en schaalvoordeel te realiseren.

 

Feike Sijbesma, CEO Koninklijke DSM en vanuit NL2025 medeoprichter Stichting Schooldakrevolutie: 

“Deze samenwerking tussen scholen, overheid en bedrijven is een uitstekend voorbeeld van privaat-publieke-samenwerking. Scholen kunnen door hun opleidingsrol een geweldige impuls geven aan de bewustwording en educatie van de volgende generaties jonge Nederlanders rondom duurzaamheid.”

Een soortgelijke oplossing leidde al eerder tot de oprichting van het Nationaal Energiebespaarfonds, dat €300 miljoen aan financiering, afkomstig van de overheid en Nederlandse banken, beschikbaar stelt voor de verduurzaming van woningen. Het model van het Energiebespaarfonds zal als voorbeeld dienen voor de verdere structurering van de financiering.

Het initiatief om scholen te voorzien van zonnepanelen sluit ook goed aan bij de Bouwagenda die op verzoek van het kabinet werd samengesteld in 2016 met als doel om de gehele bouwsector op alle fronten te verduurzamen.

 

Bernard Wientjes, Voorzitter Taskforce Bouwagenda:

“Dit initiatief sluit naadloos aan bij de ambitie van de Bouwagenda om de scholen in Nederland duurzamer, slimmer en gezonder te maken. Dit project is een mooi voorbeeld van een eerste stap naar een integrale aanpak. De Bouwagenda streeft naar gezonde en duurzame schoolgebouwen die de onderwijsprestaties maximaal ondersteunen. Onze taskforce steunt daarom de oproep aan het nieuwe kabinet om te gaan investeren in het verduurzamen van scholen.”

Naast een bijdrage aan de energietransitie zullen de zonnepanelen een kostenbesparing opleveren voor scholen die zij dan kunnen investeren in het vak Toekomst, waarbij leerlingen bewust worden gemaakt van het belang van een duurzame samenleving. Na 10 jaar zijn de scholen eigenaar van de zonnepanelen en kunnen ze nog een verdere 15 jaar profiteren van gratis stroom.

 


Bron: https://www.duurzaamnieuws.nl/schooldakrevolutie-wil-zonnepanelen-op-alle-scholen/

Read more...

‘Zwakke plekken in beveiliging zonnepanelen’

‘Zwakke plekken in beveiliging zonnepanelen’

Het ict-bedrijf ITsec zegt zonnepanelen te hebben gehackt. Economische Zaken en netbeheerder Tennet weten ervan.

Zonnepanelen, zoals hier in Heerhugowaard, zouden te hacken zijn. Foto Lex van Lieshout / Capital Features ANP

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de grootste netbeheerder van Nederland Tennet zijn door een Nederlands ict-bedrijf gewaarschuwd over mogelijke zwakke plekken in de beveiliging van zonnepanelen.

Een werknemer van het Haarlemse bedrijf ITsec heeft naar eigen zeggen onderdelen van zonnepanelen gehackt. Dat zou volgens ITsec kunnen leiden tot stroomstoringen in heel Europa.

Een woordvoerder van EZ zegt vrijdag dat het ministerie de situatie „in de gaten houdt”. „Als het nodig is dan nemen we maatregelen, maar dat is niet aan de orde.”

Zwakke plek in de omvormers?

Volgens ITsec zit de zwakke plek in de zogeheten omvormers, die in de zonnepanelen de stroom omzetten. Het ict-bedrijf zegt dat het een medewerker lukte om omvormers te hacken. „Voor één apparaatje is dat niet zo’n probleem”, zegt Tim Sluis van ITsec. „Maar het punt is dat er honderden of zelfs duizenden van die omvormers zijn. Die kun je in één keer benaderen.” Wanneer al die zonnepanelen tegelijkertijd uitgeschakeld worden, zou volgens ITsec het energienet uit balans raken. „Een deel van Europa zou dan zonder stroom kunnen komen te zitten.”

ITsec zocht eind vorig jaar contact met EZ en Tennet over het beveilingslek. Ook SMA, de marktleider in omvormers, en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat onder het ministerie van Veiligheid en Justitie valt, werden ingelicht. Het NCSC informeerde op zijn beurt kleinere netbeheerders. Volgens ITsec gebeurde er te weinig met de waarschuwing, waarna het het bedrijf contact zocht met de Volkskrant, die het nieuws vervolgens naar buiten bracht. Volgens Sluis van ITsec heeft het ict-bedrijf daarmee eerst zes maanden gewacht, vanwege afspraken over ‘ethisch’ hacken.

Netbeheerder Tennet bevestigt dat er naar aanleiding van het onderzoek van ITsec eind vorig jaar contact is geweest met SMA. „We hebben meerdere gesprekken gevoerd en ze hebben hiervoor de volle aandacht”, zegt een woordvoerder.

Producent SMA heeft naar aanleiding van het onderzoek „de nodige maatregelen” genomen, zegt een woordvoerder desgevraagd. Aan zwakkere plekken in de omvormers is en wordt gewerkt. Het bedrijf laat weten dat het goed is dat het gewaarschuwd werd over het beveiligingslek in de omvormers.

Tennet benadrukt dat het schommelingen tot 1.000 megawatt kan opvangen zonder dat de consument dat merkt. Mochten incidenten door bijvoorbeeld hacks tot veel grotere schommelingen leiden, dan moeten die in samenspraak met Europese partners worden opgevangen. De netbeheerder weet niet van eerdere incidenten rond gehackte omvormers.

„Het is heel wezenlijk dat producten die verbonden zijn met het stroomnet en met internet goed beveiligd zijn,” zegt een woordvoerder van Tennet. „De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de producent van zulke apparaten.”

ITsec zegt met de waarschuwing te willen pleiten voor strengere regels voor omvormers. Volgens Sluis zijn die er bijvoorbeeld wel op het gebied van brandveiligheid, maar niet voor ict.


Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/04/zwakke-plekken-in-beveiliging-zonnepalen-12371362-a1568912

Auteurs:

 • Geertje Tuenter
 • Erik van der Walle
Read more...

De opbrengsten van mijn zonnepaneel meten?

Simpel en snel uw opbrengst meten.

Het Eviax monitorsysteem is heel makkelijk in gebruik. Nadat het systeem is aangesloten kunt u direct met behulp van uw computer, laptop, smartphone of tablet zien dat uw
zonnepanelen energie opwekken, en hoeveel dat is.

Het Eviax monitor systeem bestaat uit:

 • De Eviax datalogger wordt verbonden met het internet.
 • De speciale Eviax datalogger. Deze wordt verbonden met uw inverter.
 • Het analyse systeem is beschikbaar via www.eviax.nl
 • Optioneel een applicatie voor uw Apple of Android smartphone.

U kunt uw monitorsysteem direct bestellen via de webshop of contact nemen: 033 – 422 15 94


 

De Eviax Datalogger

De Eviax logger verzamelt alle gegevens van uw zonnepanelen en inverter. Zodra uw zonnesysteem functioneerd, schakelt de datalogger automatisch in, en begint gegevens te verzamelen. Aan het einde van de dag wordt de totaal energieproductie opgeslagen en bewaard.

De logger is voorzien van een netwerkaansluiting waarmee de logger kan wordt aangesloten op uw thuisnetwerk. Hierlangs stuurt de logger de verzamelde gegevens door naar het analysesysteem op www.eviax.nl

Met behulp van uw computer of tablet kunt u via uw eigen netwerk uw systeem monitoren.

De Eviax logger is beschikbaar voor een groot aantal merken en typen inverters. Als uw inverter voorzien is van een uitbreidingsslot, dan kan de logger daar in geplaatst worden. Is dat niet mogelijk, dan wordt er naast uw logger een externe logger geplaatst.


Analysesteem

Met de aanschaf van uw Eviax monitor krijgt u ook toegang tot monitor.eviax.nl

Met behulp van het Eviax analysesysteem op monitor.eviax.nl kunt u alle gegevens van uw systeem bekijken, vergelijken en analyseren. Omdat het systeem via internet beschikbaar is, kunt u overal ter wereld uw zonnepanelen volgen.

Met het analysesysteem kunt u:FP4AllMonitoring

 • De actuele status van uw systeem eenvoudig volgen via het dashboard.
 • De dagelijkse status vergelijken met andere dagen.
 • Direct het resultaat van uw systeem in energie, geld en CO2 besparing zien, per dag, per maand en per jaar.
 • De resultaten en status van uw systeem delen via internet.
 • Waar ook ter wereld uw zonnepanelen volgen via internet.

Heeft u meer dan een systeem, dan kunt u met behulp van het analysesysteem ook de totaalopbrengst bekijken en volgen.

Het analysesysteem wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe functies en mogelijkheden.

 

Heeft u vragen?

Vul dan uw gegevens in en nemen wij z.s.m. contact met u op
  Voorkeursdatum Tijd

  Read more...

  Hoeveel zonnepanelen past op mijn plat dak?

  Hoeveel zonnepanelen past op uw plat dak

  Hoe kan ik optimaal van mijn dak gebruik maken met zonnepanelen? Hoeveel kost het? Hoeveel rendement kan ik behalen binnen een jaar? Het zijn de vragen die wij regelmatig binnen krijgen tijdens het aanschraffen van zonnepanelen. Om sneller antwoord te geven op de vraagtekens, kunt u bij ons een tekening ontvangen waar u alvast een zelf een beeld krijgt over de layout van zonnepanelen op uw dak.

  Hoe ziet de schets voor uw dak met zonnepaneel uit?

  Bij een schuin dak is de hellingshoek en de oriëntatie bepaald. Het gaat er alleen om in welke layout de zonnepanelen op het dak komen te liggen.  Het handigste is om uw dak op schaal in te tekenen met de daarbij behorende objecten.

  Daarbij dient rekening gehouden met een aantal richtlijnen:

  • Het maakt niet uit of de zonnepanelen in verticale- (portrait) of horizontale (landscape) richting geplaatst worden. U dient te kijken op welke manier de zonnepanelen passend kunnen worden neergelegd. U kunt ook een combinatie van horizontale- en verticale richting hanteren. Bij schaduw kan het wel uitmaken.
  • Er wordt ook rekening gehouden met de veiligheidsmarges. De afstand tussen de rand van het dak en zonnepaneel moet minimaal 2 meter zijn.
  • Wilt u nog meer richtlijnen weten? neem dan contact op met 1 van onze expert.

   

  Heeft u vragen?

  Vul dan uw gegevens in en nemen wij z.s.m. contact met u op
   Voorkeursdatum Tijd

   Read more...

   Hoe werkt een zonnepaneel?

   Hoe werkt een zonnepaneel?tekening-uitleg-panelen

   Zonnepanelen (of fotovoltaïsch paneel) bestaan uit siliciumplaten die licht omzetten in elektrische stroom. Door gebruik van halfgeleiders ontstaat een gelijkspanning van ongeveer 0,5 volt. Door verschillende cellen met elkaar te verbinden wordt de spanning opgevoerd tot zo’n 24 volt. De spanning die een zonnepaneel opwekt is gelijkstroom. Een omvormer zorgt er voor dat dit wordt omgevormd naar 230 volt wisselstroom.

   Energie opbrengst

   Het vermogen van zonnepanelen (PV) wordt uitgedrukt in watt-piek (Wp). Dat is het piekvermogen dat bij optimale zoninstraling – dus recht onder de zon bij helder weer midden op de dag – zou kunnen worden opgewekt. Na nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht gaat de overheid er nu (maart 2014) van uit dat in de Nederlandse praktijk de jaaropbrengst van een PV-systeem gemiddeld 875 kWh per kWp bedraagt. De populairste zonnepanelen hebben een piekvermogen van zo’n 250 Wp. Per stuk leveren deze zonnepanelen dus zo’n 220 kWh aan energie per jaar.

   Materiaal

   Zonnepanelen zijn meestal gemaakt van siliciumplaten. De wijze waarop het silicium is verwerkt bepaald de kwaliteit van het paneel. We kunnen drie type zonnecellen onderscheiden:

   • Monokristallijn: de cellen van een monokristallijn paneel bestaan uit één kristal. Het oppervlak van monokristallijne zonnecellen heeft geordende elektroden en is egaal zwart. Monokristallijne panelen hebben het hoogste rendement per oppervlakte dan de andere type zonnecellen. Deze panelen zijn duurder, maar geschikter voor kleinere oppervlakten.
   • Polykristallijn: de cellen van een polykristallijn paneel bestaan uit meerdere grove kristallen. De polykristallijne zonnepanelen zijn gunstig geprijsd en bieden een goed rendement.
    Wanneer er genoeg ruimte op een dak aanwezig is, is dit de beste keus.
   • Amorf: panelen bevatten geen kristallen maar poeder. Dit maakt het paneel zeer buigzaam. Amorfe zonnepanelen geven het minste rendement van de drie. De prijs ligt wel een stuk lager, maar deze zonnecellen zijn minder geschikt voor toepassingen in zonnepanelen.

   Wat levert Eviax?logo_yinglilogo BYD

   Als organisatie hebben we gekozen voor Polykristallijne panelen vanwege de gunstige prijs vs een goed rendement. Alle panelen die we leveren bestaan uit 60 cellen en leveren een maximale stroom van 240Wp (Wattpiek) tot 260Wp, afhankelijk van het paneel.
   We leveren panelen van BYD en Yingli Solar.

    

    

   Heeft u vragen?

   Vul dan uw gegevens in en nemen wij z.s.m. contact met u op
    Voorkeursdatum Tijd

    Read more...

    Technische informatie over omvormer

    Wat is een omvormer?

    omvormer van smaEen omvormer heeft een relatief simpele taak, namelijk het omzetten van gelijkstroom -afkomstig van zonnepanelen- naar wisselstroom of wisselspanning.
    Bij net gekoppelde omvormers (gekoppeld aan het lichtnet) is dit wisselstroom. Bij stand-alone-omvormers die een eigen net voorzien van elektriciteit is dit wisselspanning. Deze omvormers slaan hun teveel aan energie op in batterijen of accu’s.

    Typen omvormers

    We kunnen vijf verschillende typen omvormers onderscheiden.

    • Paneelomvormer: Elk zonnepaneel beschikt over zijn eigen omvormer.
    • String-omvormer: Een string van panelen (meerdere panelen die in serie liggen) heeft een omvormer.
    • Multi-string omvormer: Meerdere strings van panelen beschikken over een omvormer.
    • PC-centrale omvormer: Deze omvormer kan stroom omzetten in netspanning. Het formaat van dit type omvormer is gelijk aan een middelgrote tot grote koelkast.
    • Hybride omvormer: Meerdere typen omvormers vallen binnen deze klasse. Een omvormer kan geschikt zijn voor opslag van energie of kan energie ontvangen uit meerdere bronnen (bijvoorbeeld: windturbine & zonnepanelen).

    Het vermogen van een omvormer kan lopen van een paneelomvormer van 300 tot 15.000 Wp voor een pv-centrale.

    Werking van een omvormer

    omvormer van growattDe werking van een omvormer voor zonne-energie is gebaseerd op de eigenschappen van zonnecellen. Een omvormer dient zich in te stellen op het hoogste vermogen dat op elk moment beschikbaar is.
    Het maximale vermogen is de hoogste opbrengst van het product van spanning (Volt)en stroom (Ampère), ook wel Maximal Power Point (MPP) genoemd. De elektronica dient zich dus daarop af te stemmen. Een omvormer berekend telkens opnieuw wat het maximaal haalbare stroompunt is.

    Read more...

    5 Gouden tips voor het kiezen van omvormer

    Om de geschikte SMA-omvormer te kiezen is het belangrijk om de informatie hieronder zorgvuldig te lezen. Ga niet zomaar af op de keuze van de installateur. Hieronder geven wij enkele tips om te helpen met het maken van de juiste keuze.

    Welke omvormer past het beste bij uw zonnepaneel.

    Tip 1: Transformer in omvormer nodig?

    Bij de omvormers van SMA kan men kiezzen tussen wel of geen transformer. Zonder transformer hebben over het algemeen een hoger rendement. U merkt aan het model naam van een omvormer. Bijvoorbeeld, SMA 5000TL (TL = transformatloos). Voor sommige gevallen van zonnepanelen mogen alleen op een omvormer met trafo aangesloten worden, anders ontstaat er achteruitgang.

    Tip 2: Het totale vermogen van een omvormer

    Als het vermogen van een omvormer juist is afgestemd op de zonnepanelen, dan onvangt u het optimale rendement. De capaciteit (WattPiek) van de zonnepanelen wordt altijd aangegeven in de specificaties. Dit houdt in dat bijvoorbeeld het weer 25 ° graden is  dat er een bepaald vermogen wordt afgegeven. Vandaar dat het vermogen van SMA omvormer lager mag liggen dan de capaciteit in WattPiek van uw zonnepanelen. Helaas halen wij in Nederland nooit constant deze warmte.

    Goed voorbeeld:  Op een installatie met 2000 WP kan prima een omvormer van 1800 Watt. Mochten de zonnepanelen niet op het zuiden gericht zijn dan is het zelfs ideaal om een kleinere omvormer aan te schaffen. 

    Tip 3: Heeft u last van schaduw?

    Mocht u geen last hebben van schaduw kunt u deze hoofdstuk overslaan. Mocht u wel last hebben van schaduw dan is dit hoofdstuk van belang voor u. Het vermogen van de zonnepanelen wordt namelijk bepaald door de zwakste schakel in een serie, ofwel de zonnepaneel met schaduw. Dit is op 2 manieren op te vangen:

    • Met meerdere trackers op een omvormer zorgt ervoor dat een tracker het vermogen van een lus optimaliseert. Een aparte lus (string) zorgt voor dat een zonnepaneel op een bepaald moment gelijktijdig in de schaduw komt te liggen. Wilt u kijken welke omvormer meerdere trackers heeft? Zie ons assortiment van omvormers. 

     Extra tip: er moet bij per lus minimaal 5 zonnepanelen aangesloten worden, anders ontvangt de omvormer te weinig vermogen.
    • Als u kiest voor een power optimizer. De optimizer zorgt voor dat elk zonnepaneel individueel optimaliseert. De power optimizer word op een speciaal manier op omvormers aangesloten.

     

    Tip 4: Een omvormer aansluiten op een groep.

    Belangrijk punt is bij de keuze van de omvormer is uw hoofdaansluiting. De standaard hoofdaansluiting kan verzekerd zijn met 25A, 35A of 40A. Een ander punt van aandacht is dat een groep een factor 1,6 lager moet zijn dan de hoofdaansluiting.

    Voorbeeld: als u 25A hoofdaansluiting heeft, dan mag er op een groep maximaal  15A (25/1,6) aangesloten worden. Dit houdt in dat u maximaal 3.594 (15A * 230V) Watt mag aansluiten.

    Hieronder een overzicht van maximale aansluitwaarden, 1- of 3-fase:

    Hoofdaansluiting Max groepzekering Max vermogen installatie
    1 × 25A 16A 3680 Watt
    1 × 35A 25A 5750 Watt
    1 × 40A 25A 5750 Watt
    3 × 25A 3 × 16A 3 × 3680 Watt
    3 × 35A 3 × 25A 3 × 5750 Watt
    3 × 40A 3 × 32A 3 × 7360 Watt
    3 × 63A 3 × 40A 3 × 9200Watt
    3 × 80A 3 × 50A 3 × 11500 Watt

     

    Punt 5: Monitoring bij monitoring.eviax.nl

    Het monitoren van uw zonnepanelen verloopt altijd via de omvormer. De omvormer dient dus uitgelezen te worden. Niet alle omvormers bieden hiervoor standaardoplossingen. Hieronder een overzicht van mogelijkheden:

    1. Via bluetooth. U kunt dan met een programma op PC of tablet uw omvormer uitlezen. Deze vorm is niet ideaal. De verbinding is vaak niet krachtig genoeg waardoor u vaak storingen heeft. Bovendien kunt u niet vanaf het internet de omvormer uitlezen.
    2. Via Ethernet. Uw omvormer wordt dan aangesloten via een netwerkkabel op uw router. Vervolgens wordt een verbinding gemaakt met de servers van de fabrikant. Via een App of website kunt u dan vanaf elke plek de prestaties van uw zonnepanelen inzien.  Dit type verbinding is zeer praktisch en stabiel. Echter bieden niet alle fabrikanten ethernet aan, soms moet er optioneel een module aangeschaft worden.
    3. Via Wifi. Dit is eigenlijk hetzelfde principe als via ethernet. Alleen  hoeft er geen netwerkkabel getrokken te worden tussen de omvormer en router. Dat is een voordeel ten opzichte van een kabelverbinding via ethernet, alleen is deze verbinding natuurlijk iets minder stabiel. Bovendien kost een Wifi-verbinding ook vermogen. Niet veel, maar altijd een beetje.
    4. Via USB. Sommige omvormers kunt u via USB of RS485 uitlezen. U kunt de omvormer dan alleen bij de omvormer uitlezen. Niet echt ideaal.

    Voor meer informatie over monitoring >>

     

     

    Bekijk het analysesysteem: 

     

    Heeft u vragen?

    Vul dan uw gegevens in en nemen wij z.s.m. contact met u op
     Voorkeursdatum Tijd

     Read more...

     Wat is MPP tracker (Omvormers)

     Wat is een MPP Tracker (omvormer).

     De MPP-Tracker (maximum Power Point) omvormer gaat opzoek naar de combinatie van stroom en spanning. Hiermee zal de MPP-tracker zorgen voor optimaal rendement. Een omvormer heeft zowel 1 of meerdere trackers.

     De Eviax  omvormer heeft minimaal 1 MPP-tracker.  Wanneer de zonnepanelen in verschillende hellingshoeken liggen, dan heeft u een omvormer nodig met meerdere MPP-trackers.

     Ook lever Eviax omvormers die een actieve MPP-tracker hebben. Deze omvormers zorgen ervoor dat het schaduwverlies wordt beperkt tot 15%.

      

      

     Heeft u vragen?

     Vul dan uw gegevens in en nemen wij z.s.m. contact met u op
      Voorkeursdatum Tijd

      Read more...

      Koop de geschikte omvormer

      Welke omvormer past mijn zonnepanneel?

      Een omvormer heeft een relatief simpele taak, namelijk het omzetten van gelijkstroom -afkomstig van zonnepanelen- naar wisselstroom of wisselspanning. Bij net gekoppelde omvormers (gekoppeld aan het lichtnet) is dit wisselstroom. Bij stand-alone-omvormers die een eigen net voorzien van elektriciteit is dit wisselspanning. Deze omvormers slaan hun teveel aan energie op in batterijen of accu’s.

      Bepaal eerst het totale vermogen!

      • Bepaal het totale vermogen van uw zonnepanelen: Dit vermogen wordt ruwweg bepaald door de volgende berekening: Aantal zonnepanelen   *   Wattpiek per paneel   *  factor voor NL Voorbeeld: u heeft 5 zonnepanepelen, elk met een capaciteit van 270 Wattpiek Vermogen = 5 * 270 * 0,85 = 1148 Watt.
      • Bepaal de ligging van uw bouw/huis: Als uw zonnepanelen op het zuiden liggen, dan kunt u de waarde hierboven aanhouden. Zodra de zonnepanelen op het Zuidwesten liggen dan produceert de zonnepanelen met 10 % minder. Het vermogen van de omvormer mag dan ook 10% minder zijn.  Een ander factor voor het verminderen van opbrengsten zijn schaduweffecten. Kies voor de juiste omvormer om maximale vermogen van zonnepaneel uit te halen.

      Tip: Wij willen de beste omvormer aanbieden aan onze klanten, om dit te kunnen bieden geeft 1 van onze expert advies welke omvormer het beste bij uw zonnepaneel schikt. Daarnaast moet de opbrengsten van de zonnepaneel gemeten worden waardoor u kunt weten over de kracht van uw zonnepaneel mbt. de geschikte omvormer. Bekijk de demo van systeemmonitoring >>  

      • Meerdere dakvlakken en hellingshoeken? Mocht u meer dakvlakken en hellingshoeken hebben dan hoort u een omvormer te kiezen met meerdere strings en MPP trackers. Indien het antwoord Ja is, dan moet u een omvormer zoeken met meerdere strings en MPP trackers. Per vlak zonnepanelen  dient er dan een MPP tracker en string te zijn. 
      • Monitor online de prestatie van uw zonnepaneel: De omvormers die Eviax biedt heeft een ethernetaansluiting (IP-verbinding) die u direct op het internet kan aansluiten. Hiermee kunt vervolgens uw opbrengst van uw zonnepaneel monitoren. Hiervoor krijgt u een uitgebreid handleiding meegestuurd.

       

      Heeft u vragen?

      Vul dan uw gegevens in en nemen wij z.s.m. contact met u op
       Voorkeursdatum Tijd

       Read more...